nurkomania.pl


Stopień podstawowy - quiz ratownictwo nurkowe


  1. System partnerski ma za zadanie?

  2. W przypadku zagubienia partnera pod wodą należy:

  3. Na każdym nurkowaniu bezwzględnie należy posiadać:

  4. W pozycji bocznej ustalonej - nie możemy położyć osobę która:

  5. Jaki zestaw tlenowy podaje najwyższe stężenie tlenu?