nurkomania.pl


Stopień podstawowy - quiz sprzęt pomocniczy


  1. Komputer nurkowy zastąpił?

  2. Balast zintegrowany, to balast mocowany w jackecie albo skrzydle?

  3. Najcieplejszy rodzaj skafandra to?

  4. Kompas, może być cyfrowy albo analogowy?

  5. Najprostsza boja nurkowa to?