Darmowy podręcznik nurkowania (P1/OWD)

E-Learning


Niniejszy podręcznik, ma służyć pomocą początkującym płetwonurkom. Pragnę jednak przestrzec, że nurkowania nie powinniśmy uczyć się z książek. Wiele aspektów wiedzy nurkowej wymaga wcześniejszego komentarza instruktora a przede wszystkim jego nadzoru podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Dlatego, chcąc skończyć naukę nurkowania, należy zwrócić się do organizacji nurkowej prowadzącej szkolenie lub bezpośrednio do instruktora nurkowania.

Sprawnie można poruszać się po podręczniku przez otwieranie kolejnych linków. Należy kolejno czytać wszystkie linki zamieszczone w spisie treści i na podstronach (ale tylko jeden poziom, nie odchodzić głębiej na boki). Powodzenia.

Najtrudniej jest zacząć. Więc start. Zrób pierwszy krok.

Poziom podstawowy

Spis treści

1. Wstęp

Kursy podstawowe nurkowania poszczególnych federacji, różnią się między sobą, przeważnie obejmują 9-10 nurkowań na basenie i wodach otwartych. Proporcje są takie, 2-5 basenów, a pozostałe zajęcia na wodach otwartych. Moim zdaniem najbardziej sensowna zasada to: uczymy się umiejętności na basenie a na wodach otwartych sprawdzamy je w praktyce. 5 basenów to minimum na opanowanie umiejętności nurkowych w stopniu wymaganym.

Wypada wyjaśnić co to są wody otwarte i basen:

Kurs nurkowania składa się z 3 modułów:

 1. Teorii – która kończy się egzaminem teoretyczny. Jeżeli dokładnie zapoznałeś się z materiałem, nie powinieneś mieć żadnych kłopotów. Pomóc może rozwiązywanie quizów przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego.
 2. Basenów – gdzie uczymy się umiejętności nurkowych, nie ma egzaminu, ale wszystkie umiejętności należy zaliczyć – powtarzamy naukę do osiągniecia zadowalającego poziomu.
 3. Nurkowania na wodach otwartych – to sprawdzenie naszych umiejętności w praktyce. Czasami pojawiają się tu nowe ćwiczenia.

Woda nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. Przebywanie pod powierzchnią wody dłużej niż kilka minut, wymaga specjalistycznego wyposażenia, tzw. sprzętu nurkowego. Dzielony jest on na dwie zasadnicze grup:

I. Klasyczny sprzęt nurkowy , wykorzystywanego głównie do prac podwodnych
II. Sprzęt nurkowy (płetwonurkowy) używany powszechnie do nurkowań amatorskich na całym świecie

Mimo, że potocznie nazwę nurek i płetwonurek traktuje się jako jednoznaczne, to poprawnie tak nie jest. Nurek nurkuje w sprzęcie klasycznym (czyli najstarszym historycznie), płetwonurek nurkuje w sprzęcie znacznie lżejszym wyposażonym w płetwy - z stad nazwa płetwonurek.

2. Podstawy fizyki związane z nurkowaniem

Woda, to w niej nurkujemy, może być słodka lub słona, warto poznać kilka aspektów związanych z nurkowaniem.

 1. O wodzie słów kilka
 2. Widzenie pod wodą
 3. Słyszenie pod wodą
 4. Wymiana ciepła w wodzie
 5. Opory ruchu w wodzie
 6. Wpływ wody na światło słoneczne
 7. Zmiany ciśnienia, objętości i gęstości w wodzie
 8. Prawo Archimedesa
 9. Co to jest powietrze?
 10. Zachowanie gazu przemiana izotermiczna
 11. Quiz - podstawy fizyki związane z nurkowaniem

3. ABC - sprzęt podstawowy

ABC to sprzęt podstawowy - maska, fajka, płetwy.

4. Znaki nurkowe

 1. znaki nurkowe - pod wodą można porozumiewać się na wiele sposobów. Podstawowa komunikacja odbywa się przy pomocy znaków dawanych dłońmi, ale istnieje również komunikacja przy pomocy dotyku, światła, liny czy dźwięku. Tu zajmiemy się znakami dawanymi dłońmi.
 2. znaki dotyczące ciśnienia w butli - w trakcie kursu będziesz pytany wielokrotnie, jakie masz ciśnienie w butli. Musisz więc poznać odpowiednie znaki.
 3. dodatkowe znaki na kursie - przyda się jeszcze kilka znaków typowo kursowych, aby pokazać co pod wodą robione jest dobrze a co źle.
 4. Quiz - znaki nurkowe

5. Sprzęt powietrzny

 1. Sprzęt powietrzny wprowadzenie
 2. Butle
 3. Automat oddechowy
 4. BCD
 5. Manometr
 6. Sprzęt powietrzny - konfiguracja rekreacyjna
 7. Quiz - sprzęt powietrzny

6. Sprzęt pomocniczy

Czyli to co płetwonurek może zabrać pod wodę.

 1. Sprzęt pomocniczy wprowadzenie
 2. Skafandry nurkowe
 3. Buty
 4. Rękawice
 5. Pas balastowy
 6. Balast
 7. Balast zintegrowany
 8. Zegarek
 9. Głębokościomierz
 10. Komputer nurkowy
 11. Kompas
 12. Boja dekompresyjna
 13. Quiz - sprzęt pomocniczy

7. Medycyna nurkowania

Medycyna - czyli jakie aspekty medyczne należy poznać zanim zaczniemy uprawiać sport jakim jest nurkowanie

 1. Fizjologia
 2. Patofizjologia
 3. Hiperwentylacja
 4. Hipotermia
 5. Przegrzanie
 6. Stres
 7. Quiz - medycyna nurkowania

8. Teoria dekompresji

 1. Podstawy dekompresji.
 2. Profile nurkowania.
 3. Nurkowanie bezdekompresyjne.
 4. Kiedy zwiększyć dekompresję.
 5. Przystanek bezpieczeństwa.
 6. Podstawowe pojęcia dotyczące dekompresji.
 7. Tabele dekompresyjne - planowanie nurkowania. Tabel dekompresyjnych obecnie praktycznie się nie używa, nasze nurkowania wykonamy przy pomocy komputera nurkowego, jednak aby zrozumieć co pokazuje komputer najlepiej poznać tabele – to graficzna bardzo uproszczona postać komputera. Każda federacja używa innych tabel, zapoznaj się z tabelami odpowiednimi do planowanego szkolenia.
 8. Komputer nurkowy - planowanie nurkowania.
 9. Podróż samolotem po nurkowaniu.
 10. Quiz - teoria dekompresji.

9. Ratownictwo nurkowe i pierwsza pomoc

Nawet na poziomie podstawowym, należy umieć postępować w prostych sytuacjach awaryjnych.

 1. Usuwanie skurczu nogi.
 2. Metody holowania zmęczonego nurka.
 3. Zasady dobrej praktyki nurkowej.
 4. System partnerski.
 5. Brak powietrza i wynurzenie awaryjne.
 6. Zadyszka pod wodą
 7. Zagubienie partnera pod wodą.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Pierwsza pomoc przedmedyczna. - tu podstawy. Odsyłam do kursów specjalizacyjnych np. DAN Basic Life Support.
 10. Zestawy tlenowe.- tu podstawy. Odsyłam do kursów specjalizacyjnych np. DAN Ratownik Tlenowy.
 11. Quiz - ratownictwo nurkowe i pierwsza pomoc

10. Środowisko wodne

To juz ostatni dział.

 1. Zasoby wodne
 2. Morza i oceany
 3. Pływy morskie
 4. Prądy morskie
 5. Falowanie morskie
 6. Jeziora - w Polsce, nurkuje się dużo w jeziorach, z tego względu warto zainteresować się budową oraz termiką jezior.
 7. Termika jezior.
 8. Kamieniołomy - to w Polsce najlepsze akweny do nurkowania - najlepsza woda, dobry dojazd, blisko brzegu duże głębokości, infrastruktura nurkowa.
 9. Życie w wodzie.
 10. Ryby w polskich jeziorach.
 11. Roślinność w polskich jeziorach.
 12. Niebezpieczne zwierzęta morskie.
 13. Quiz - środowisko wodne.

11. Egzamin

Jeżeli dotrwałeś do końca to zapraszam na egzamin.

Baseny

Część basenowa również zawiera materiał, który należy przyswoić. Wszystkie te ćwiczenia należy wykonać pod okiem instruktora, po jego wcześniejszym omówieniu. Czy warto, więc to czytać? Warto – jak lubisz być przygotowany.

Nurkowania na wodach otwartych

Ilość nurkowań na wodach otwartych, różni się między różnymi federacjami, dlatego te nurkowania zostaną przedstawione ogólnie.