nurkomania.pl


Stopień podstawowy - quiz środowisko wodne


  1. Jak nazywa się strefa rozciąga się od powierzchni do głębokości przenikania światła i obejmująca obszar występowania roślinności. Najbogatsza strefa jeziora jeżeli chodzi o świat roślinny i zwierzęcy. Tu żyje i rozmnaża się przeważająca liczba organizmów wodnych.

  2. Okresowy masowy rozwój glonów wywołany korzystnymi warunkami (zwiększona temperatura wody, duża ilość soli mineralnych), powodująży, że powierzchniowa warstwa wody nabiera charakterystycznego zielonego zabarwienia a przeźroczystość wody maleje nawet do 0,5m, nazywa się?

  3. W jeziorach polskiej strefy klimatycznej, woda poniżej termokliny, czyli przeważnie głębokości 8m, ma przez cały rok stałą temperaturę. Jaka to temperatura?

  4. Niebezpieczne zwierzęta morskie to?

  5. Nurkując w morzu z brzegu, musimy zwracać uwagę na fale. Najlepsze warunki do nurkowania to stan morza według skali Beauforta?