Diver Stress and Rescue SSI - nurek ratownik

Podczas programu SSI Diver Stress & Rescue kursanci zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania stresu, zapobiegania wypadkom oraz radzenia sobie w częstych sytuacjach awaryjnych, do których dochodzi podczas nurkowań rekreacyjnych.

Diver Stress and Rescue - nurek ratownik


Głównym czynnikiem przyczyniającym się do występowania wypadków nurkowych jest stres. Ucząc się, jak rozpoznawać, zapobiegać i radzić sobie ze stresem możesz zwiększyć własne poczucie komfortu przebywania pod wodą oraz radość z nurkowania.

Rozpoznawanie stresu i radzenie sobie z nim we wstępnej fazie jest najistotniejszym elementem zapobiegania wypadkom nurkowym. Nagłe sytuacje nurkowe zdecydowanie częściej występują w wyniku serii drobnych, nawarstwiających się błędów, niż w wyniku jednej, dużej pomyłki/błędu - rozpoznanie ich i odpowie reagowanie wymaga szkolenia i doświadczenia.

Dzięki udziałowi w kursie SSI Diver Stress and Rescue zdobędziesz dogłębne wiadomości, nabędziesz wymagane umiejętności i doświadczenie niezbędne, aby szybko rozpoznawać i właściwie reagować w stresujących i awaryjnych sytuacjach nurkowych, w różnych warunkach i środowiskach.

Proces Szkolenia w SSI

Na drodze do certyfikatu musisz wykonać trzy kroki:

  1. Przeczytać Cyfrowe Materiały Szkoleniowe dostępne na stronie internetowej SSI. Materiały można czytać w dogodnym dla siebie tempie, a po pobraniu ich w aplikacji MySSI, także w dowolnym miejscu i czasie na telefonie komórkowym.
  2. Odbyć Zajęcia Teoretyczne i Zajęcia Basenowe/w Wodach Zamkniętych ze swoim Profesjonalistą Nurkowym SSI.
  3. Zaliczyć nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych (Open Water Training Dives).

Cyfrowe Materiały Szkoleniowe

Podstawę szkolenia stanowią materiały w wersji elektronicznej.

  1. Zawierają one teorię i wiedzę wymagane by być bezpiecznym i komfortowo czującym się pod wodą nurkiem oraz wskazują na bezpośredni związek tych wiadomości z celem jaki chcesz osiągnąć - zostać nurkiem.
  2. Na końcu każdego rozdziału znajdują się filmy video, na których prezentowane są umiejętności nurkowe, które będą wprowadzane w czasie zajęć basenowych/w ograniczonym akwenie.
  3. Warto zapoznać się z jak największą częścią materiałów szkoleniowych, filmów i pytań kontrolnych przed przystąpieniem do zajęć teoretycznych.
  4. W czasie czytania wynotuj sobie pytania dotyczące omawianych zagadnień i zadaj je instruktorowi, gdy kurs się już rozpocznie.
  5. Dzięki temu instruktor będzie mógł skoncentrować się na uzupełnieniu i rozszerzaniu Twoich wiadomości, a nie jedynie omawianiu treści programu.

Kurs Stress and Rescue SSI

kurs nurkowania Rescue PADI

kurs ratowniczy rescue padi

Struktura stopni SSI

Struktura stopni SSI

SSI posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

>Advanced Adventurer

Advanced Adventurer

Kurs Advanced Adventurer pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

Enriched Air Nitrox

Enriched Air Nitrox

Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania na nitroksie.