Badania lekarskie

Badania lekarskie nie jest potrzebne, aby rozpocząć nurkowanie, jeżeli w "Formularzu Medycznym" napiszemy wszędzie NIE. Jeżeli mamy wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

kursy nurkowania Kraków


Badania lekarskie nie jest potrzebne, aby rozpocząć nurkowanie, jeżeli w "Formularzu Medycznym" napiszemy wszędzie NIE. Jeżeli napiszemy TAK musimy skonsultować się z lekarzem. W założeniu maił być to lekarz pierwszego kontaktu. W praktyce, w wielu przypadach, taki lekarz nie chce wydać zgody/zaświadczenia na nurkowanie i odsyła do lekarza sportowego.

Na zgodzie/zaświadczeniu powinien być zapis "zdolny do nurkowania" lub "nie ma przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania". Jeżeli lekarz nie bardzo wie co może być przeciwwskazaniem do nurkowania powinien zapoznać się z Formularzem Medycznym wypełnianym przez kandydata na płetwonurka.

W przypadku, gdy mamy wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem posiadającym większe doświadczenie w badaniu płetwonurków, do takich lekarzy zaliczamy lekarzy sportowych i lekarze nurkowi. Przed wizytą u takiego lekarza należy wykonać odpowiednie badania. Dokumenty i badania, których prawdopodobnie będzie potrzebował lekarz to:

W przypadku innych dolegliwości mogący być przeciwwskazaniem do nurkowania, należy dodatkowo dostarczyć dokumentację medyczną (karty informacyjne).

Krakowscy lekarze nurkowi:

Lista lekarzy nurkowych w Polsce znajduje się na stronie KDP CMAS

Nurkowanie nie wymaga szczególnego rodzaju sprawności fizycznej, wymaga po prostu dobrego stanu zdrowia. Jedna w pewnych przypadkach nie powinno się nurkować.

Przeciwwskazania bezwzględne:

Przeciwwskazania względne: