Jak zacząć nurkować?

Nurkowanie jest obecnie bardzo popularne, wiele osób na wyjeździe w rejony tropikalne, zostaje wprost oczarowana życiem podwodnym. Decyzja o rozpoczęciu nurkowania jest oczywistą konsekwencją. Jak zacząć nurkować? Kto może nurkować? Czy nurkowanie jest niebezpieczne? To tylko niektóre pytania. Wszystko o nurkowaniu znajdziesz na naszej stronie www.nurkomania.pl, ale jeżeli jesteś naprawdę początkujący czytaj dalej.

kilka słów dla poczatkujących


Nurkowanie to bardzo przyjemny sport i w zasadzie dość prosty. Jednak pewien zasób wiedzy i umiejętności jest niezbędny aby bezpiecznie nurkować. Woda potrafi być bardzo zmienna, nawet na Morzu Czerwonym w wodzie na pozór spokojnej mogą wstępować prądy wodne, nagłe zmiany głębokości - rafa, czy niebezpieczne zwierzęta.

Na każdym kursie nurkowania musisz zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizyki nurkowania, chodzi tu głównie o zmiany ciśnienia wraz z głębokością. Musisz poznać właściwości mieszanek na których będziesz nurkował/a oraz zapoznać się z budową układu oddechowego i układu krążenia na poziomie pozywającym zrozumieć mechanizm urazów nurkowych. Nauka korzystania z tabel dekompresyjnych jest również niezbędna (przynajmniej na razie), historia nurkowania może być miłym dodatkiem do całości zagadnień.

E-learning w nauce nurkowania

Aspekty teoretyczne nurkowania, można rozpocząć zgłębiać praktycznie w każdej chwili. E-learning staje się coraz bardziej popularny. Zapraszam na stronę darmowy kurs podstawowy nurkowania e-learning. Możesz się sprawdzić w quizach i egzaminie teoretycznym, a od nas dostaniesz 10% zniżki.

jak zacząć nurkować?

Jak zacząć nurkować?

Nurkować mogą jedynie osoby przeszkolone, które uzyskały certyfikat nurkowy. Organizacji szkoleniowych jest wiele, większość z nich honoruje certyfikaty innych organizacji. W nurkowaniu wyróżnia się stopnie nurkowe oraz specjalizacje. Stopnie nurkowe to podstawowa droga do zdobywania kolejnych uprawnień, specjalizacje rozwijają nasze umiejętności już w określonych kierunkach np występuje specjalizacja nurkowania w nocy, nurkowania na wrakach, fotografii podwodnej czy w nurkowania w skafandrze suchym.

Nurkowanie na próbę!

Większość kursów lub specjalizacji nurkowych można zrobić w jeden weekend, stopień podstawowy przeważnie trwa dłużej bo od 4-5 dni. Jest na nim sporo wiedzy i teorii , którą trzeba poznać i zrozumieć. Jest jednak prostszy sposób, aby zanurkować – dlatego wymyślono intro. Intro nurkowe to jedne zajęcia z instruktorem trwające 2-3 godzin. Są dlakażdego, kto nie boi się spróbować.

Troszeczkę większy krok to kurs Discover Scuba Diving – odkryj nurkowanie. Tu zajęcia są bardziej sformalizowane. Ale jak dobrze radzisz sobie w wodzie, proponuje zacząć od stopnia podstawowego Open Water Diver.

Umiejętności pływackie

Minimum minimorum to przepłyniecie 200m (200m to 200m, a nie 8x25m, czy co 25m 1-2 minut przerwy) po powierzchni wody stylem dowolnym lub bez stylu w dowolnym czasie, oraz przepłyniecie 15m pod wodą. Takie wymogi daje startowo większość federacji nurkowych. Czy to wystarczy, aby zostać płetwonurkiem? Tak ale na kursie nurkowania nie będzie lekko.

Zobacz umiejętnosci pływackie dla kandydata na płetwonurka.

Stopnie nurkowe

Jak zacząć nurkować?

Stopnie nurkowe zależnie od organizacji mogą nazywać się bardzo różnie, jednak podstawowy podział to:

  1. podstawowy stopień nurkowy (Open Water Diver) - od tego stopnia zaczynamy, nauczymy się podstawowej wiedzy niezbędnej, aby bezpiecznie nurkować oraz podstawowych umiejętności nurkowych. Nauczysz się co to jest maska, fajka i płetwy i jak z tego sprzętu korzystać. Podstawowy stopień powinien nauczyć nas nurkować bezpiecznie do głębokości 15-20m. Więcej o wymogach, przebiegu kursu, uprawnieniach, można przeczytać już na stronie dotyczącej danego kursu, w tym przypadku będzie to kurs Open Water Diver.
  2. zaawansowany stopień nurkowy (Advanced Open Water Diver) - to kolejny krok, tu zdobywamy dodatkowe doświadczenie, aby móc nurkować jeszcze głębiej, to głębiej oznacza przeważnie 30m. Czy to dużo czy mało? Wszystko zależy, gdzie nurkujemy, w Morzy Czerwonym między 18 a 30m można nie dostrzec zasadniczej różnicy. W polskim jeziorze różnica będzie ogromna. Zawsze należy pamiętać o dopisku w założeniach szkoleniowych które mówią, że po uzyskaniu danego stopnia możemy nurkować do maksymalnej głębokości w warunkach w jakich było prowadzone szkolenie lub w lepszych. Jeżeli warunki są zdecydowanie gorsze, należy takie nurkowanie przeprowadzić razem z instruktorem. Jako przykład kursu podam stopień Advanced Adventurer.
  3. następne stopnie i specjalizacje rozwijają naszą wiedzę nurkową, zależą one od schematu szkolenia danej organizacji, wiec nie będę ich tu opisywał. Wspomnę tylko o jednym bardzo ważnym stopniu. Sytuacje awaryjne pod wodą mogą zdarzyć się każdemu. Może to być drobny incydent jak wypadnięcie automatu oddechowego z ust, lub bardzo poważna sytuacja jak utrata przytomności. Pod wodą nie ma zbyt wiele czasu, aby zastanawiać się jak rozwiązać dany problem. Powstały stres może wpływać negatywnie na nasze decyzje, najlepszym rozwiązaniem jest więc odbycie kursu ratowniczego np. Rescue Diver, gdzie poznasz większość występujących problemów i nauczysz się je rozwiązywać. Jest to kurs bardzo ciekawy i wartościowy.

Uwaga: Nurkowania nie można uczyć się samemu, jedyna bezpieczna forma nauki to zajęcia z czynnym instruktorem nurkowania. Organizacja nie jest czynnikiem najważniejszym, warto zwrócić oczywiście uwagę, czy posiada materiały szkoleniowe w języku polskim: książki, kasety video i jak wygląda ścieżka kolejnych stopni. Dla nas najważniejszy jest instruktor. To od jego doświadczenia, zależy w dużym stopniu jak wiele się nauczymy. Jeżeli mamy znajomych, którzy nurkują warto zapytać ich o opinię. Najprawdopodobniej polecą organizację w której sami robią stopnie i swojego instruktora.

Jak zacząć nurkować?

Organizacji szkolących w Polsce jest sporo, wymienię tylko kilka:

Historycznie najdłużej działającą w Polsce organizacją jest CMAS, w czasach PRL-u był jedyną międzynarodową organizacją nurkową działającą legalnie, CMAS działał w ramach struktur PTTK a polska federacja działa jako Komisja Działalności Podwodnej. W latach 90-tych zaczęły do polski wchodzić inne organizacje. Ich ekspansja spowodowała wypieranie CMAS-u z rynku. Obecnie najmocniejszą organizacją w Polsce jest PADI - najwięcej instruktorów i wydanych certyfikatów. PADI posiada również najwięcej baz nurkowych na całym świecie.

Jak zacząć nurkować?

Kto może nurkować?

Osoby uczestniczące w zajęciach nurkowych powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane osobą uprawiającym sport. Są one do spełnienia przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest również umiejętność pływania (200 metrów w dowolnym czasie i dowolnym stylem). Oczywiście, pewne dolegliwości wykluczają z nurkowania. nalezą do nich: choroba psychiczna, padaczka czy nadciśnienie. Przed każdym kursem nurkowania wypełnisz formularz medyczny i jeżeli na wszystkie pytania odpowiesz negatywnie możesz nurkować. Tak jest w większości krajów, w Polsce zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o kulturze fizycznej, każda osoba uprawiający dowolny sport musi uzyskać zgodę od lekarza (dowolnego lekarza, niekoniecznie sportowego). Tak samo jest również w nurkowaniu. Wymagane jest zaświadczeni z zapisem o treści "może nurkować" czy "zdolny do nurkowania".

Czy nurkowanie jest niebezpieczne?

Nurkowanie jest uważane za sport bardzo bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nie przekraczania posiadanych uprawnień czy własnych umiejętności. Oczywiście jak w każdym innym sporcie, pewne zagrożenia występują, aby ich uniknąć należ zapoznać się określoną wiedzą oraz opanować określone umiejętności. Z tych powodów, warto kurs nurkowania odbyć u renomowanego instruktora.

Jak zacząć nurkować?

Czy kurs jest zawsze konieczny?

Tak, tak, tak, trzy razy tak, jeżeli mówimy o nurkowaniu. Jeżeli omówimy o pływaniu w masce, fajce i płetwach na powierzchni i pod wodą, to tu nie ma już takiego wymogu. Najprostsza formą to snorkeling, forma bardziej zaawansowana to free diving.

Snorkeling - najprostsza forma aktywnej obserwacji życia podwodnego. Płetwonurek wyposażony w maskę, fajkę (ang. snorkel) i płetwy unosi się na powierzchni wody z zanurzoną twarzą, obserwując to, co dzieje się pod nim. Maska pozwala ostro widzieć pod wodą, fajka służy do oddychania a płetwy pomagają sprawnie poruszać się w wodzie. Zobacz stronę snorkeling.

Free diving cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród płetwonurków. Wynika to z dostępności tego sportu. Nakłady na sprzęt są minimalne. Praktycznie można zacząć posiadając tzw. podstawowy sprzęt nurkowy: płetwy, maskę, fajkę ("ABC"). Uprawiając free diving należy pamiętać o zagrożeniach wynikających z obcowania w środowisku wodnym oraz o możliwości uśnięcia pod wodą przy zbyt forsownych bezdechach. Więcej na temat zagrożeń można znaleźć na stronie free diving.

Jak zacząć nurkować?

Gdzie jest granica nurkowania?

Większość nurków, nigdy nie przekroczy głębokości 30m. Ta głębokość jest bardzo bezpieczna. Co zrobić kiedy, interesujące nas obiekty znajdują się znacznie głębiej niż 40m i więcej? Należy zostać nurkiem technicznym. Nurkowanie techniczne wiąże się z większym ryzykiem, większymi wymogami zarówno sprzętowymi jak i teoretycznymi, i fizycznymi. Droga do nurkowania technicznego wiedzie przez stopnie rekreacyjne. Część wiedzy można znaleźć na stronie nurkowanie techniczne.

Struktura stopni technicznych zależy od organizacji, jeżeli myślisz w przyszłości o nurkowaniu dekompresyjnym lub na głębokość większą niż 40m zobacz proszę jak wygląda program nurkowań technicznych Tec Rec.

kursy Tec Rec - nurkowanie techniczne

Jak zacząć nurkować?

Logbook - pamiętnik naszych nurkowań

Każdy płetwonurek wypełnia logbook - czyli rejestr nurkowań. Logbook zawiera spis naszych nurkowań. Tych szkoleniowych i tych nie szkoleniowych. Świadczy o naszym doświadczeniu. Możemy się z niego dowiedzieć o ilości przeprowadzonych nurkowań oraz czasie spędzonym pod wodą. Pełni rolę pamiętnika nurkowego. Przykładowy wzór oraz opis sposobu wypełniania znajdziesz na stronie logbook.

Struktura stopni PADI

Struktura stopni PADI

PADI posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

Advanced Open Water Diver

AOWD

Kurs Advanced Open Water Diver pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

Enriched Air Diver

Enriched Air Nitrox

Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania na nitroksie.