Formularz medyczny

Formularz ten musisz podpisać zanim weźmiesz udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez instruktora nurkowania.

kursy nurkowania Kraków


Poniższe oświadczenie informuje o potencjalnym ryzyku związanym z nurkowaniem ze sprzętem powietrznym i oczekiwanym od Ciebie zachowaniu w trakcie programu szkoleniowego. Formularz ten musisz podpisać zanim weźmiesz udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez instruktorów Centrum Nurkowego ........ .

Przeczytaj to oświadczenie przed podpisaniem.. Jeżeli jesteś niepełnoletni to oświadczenie muszą podpisać również rodzice lub opiekunowie.

Nurkowanie jest ekscytującym, lecz wymagającym zajęciem. Wykonywane poprawnie, przy stosowaniu właściwych technik jest bardzo bezpieczne. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy nie przestrzegane są ustalone procedury bezpieczeństwa.

Aby nurkować bezpiecznie należy być w dobrej kondycji i nie mieć nadwagi. Nie powinny nurkować osoby cierpiące na choroby serca, choroby dróg oddechowych, przekrwienia, epilepsję, astmę, inne poważne schorzenia, a nawet chwilowo zakatarzone, będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli bierzesz lekarstwa zasięgnij porady lekarza i instruktora przed przystąpieniem do szkolenia. Trzeba nauczyć się ważnych zasad związanych z odpowiednim oddychaniem podczas nurkowania. Niewłaściwe używanie sprzętu może spowodować poważne obrażenia. Musisz zostać przeszkolony przez uprawnionego instruktora jak bezpiecznie używać tego sprzętu. Jeżeli masz dodatkowe pytania w sprawie karty zdrowia, porozmawiaj z instruktorem przed podpisaniem tego dokumentu.

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA

Do uczestnika: Celem tej ankiety jest ustalenie czy uczestnik powinien być przebadany przed przystąpieniem do kursu. Pozytywne odpowiedzi nie muszą oznaczać dyskwalifikacji. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie nurkowania i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Dlatego musisz poradzić się lekarza.

Na pytania proszę odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeżeli nie jesteś pewien co odpowiedzieć, odpowiedz TAK. Jeżeli którykolwiek z wymienionych poniżej przypadków dotyczy ciebie, musisz zasięgnąć porady lekarza. Dostaniesz od instruktora komplet specjalnych wytycznych PADI dotyczących badań medycznych w związku z rekreacyjnym nurkowaniem ze sprzętem, które weźmiesz ze sobą na wizytę u lekarza.

Czy kiedykolwiek miałeś lub masz obecnie . . .

Podałem dokładną informację o moim stanie zdrowia zgodnie z moją najlepszą wiedzą.