Zasady bezpieczeństwa

ratownictwo nurkowe


Zasady bezpieczeństwa to zespół przepisów i norm postępowania w trakcie nurkowania, stosowanego sprzętu oraz maksymalnych głębokości, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo nurkowania oraz chroni nas od odpowiedzialności karnej.

Zasady bezpieczeństwa podzieliłem na trzy grupy:

 1. zasady bezpieczeństwa określone przez prawo danego kraju. W Polsce jest to załącznik nr 5 (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania) do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania (Dz. U. Nr 70 z 8 czerwca 2002 r., poz. 646),
 2. zasady bezpieczeństwa określone przez organizacje nurkowe. Tu podam zasady bezpieczeństwa dwóch organizacji:
 3. zasad bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej. Chodzi tu o zasady i sposoby postępowania, ogólnie przyjęte przez nurków.

Inne ważne temat to:

 1. Kierownik nurkowania
 2. Droga ewakuacyjna
 3. Chronometrażysta
 4. Karta nurkowań
 5. Logbook - czyli rejestr nurkowań, zawiera spis naszych nurkowań. Tych szkoleniowych i tych nie szkoleniowych. Świadczy o naszym doświadczeniu. Zapisujemy w nim podstawowe parametry nurkowania - zobacz logbook
 6. Jak poprowadzić odprawę przed nurkowaniem
 7. Odprawa po nurkowaniu
 8. Mapka akwenu
 9. Typowe przyczyny wypadków nurkowych