Kurs PADI Tec Rec Diver

Dobry nurek nigdy nie przestaje się uczyć a nurek, techniczny w szczególności. Witam, na stronie kursu DSAT Tec rec Diver, widzę że jesteś zainteresowany nurkowaniem technicznym, poniżej znajdziesz niezbędne informacje aby rozpocząć kursy DSAT Tec Rec Diver

kursy techniczne


Nurkowanie techniczne nie jest jednak adresowane do wszystkich, ze względu na zwiększone ryzyko wypadku, adresatami takiego szkolenia jest wybrana grupa doświadczonych nurków, pragnących znacząco przekroczyć standardowe limity czasu i głębokości, z zachowaniem właściwych procedur i zasad bezpieczeństwa, akceptująca zwiększone ryzyko wypadku nurkowego.

Kursy są przygotowane przez DSAT - Diving Science And Technology. DSAT jest jedną z największych światowych firm o charakterze badawczo rozwojowym, oferującą najnowszy system szkolenia nurków technicznych na świecie, stworzony na bazie wieloletniego doświadczenie w tej dziedzinie.

kurs Tec Rec

Zmiany w programach DSAT Tec Rec

Zamiast dotychczasowego DSAT Tec Deep składającego się z 12 nurkowań wprowadzono 3 kursy:

 1. Tec 40 (4 nurkowania) - uprawnienia do 40 m na powietrzu z 10 minutami dekompresji oraz możliwością użycia 1 butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 50% tlenu. Kurs porównywalny do Advanced Nitrox z innych organizacji technicznych,
 2. Tec 45 (4 nurkowania) - uprawnienia do 45 m na powietrzu, bez ograniczeń w czasie dekompresji oraz użycia 1 butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 100% tlenu,
 3. Tec 50 (4 nurkowania) - odpowiednik starego Tec Deep dający uprawnienia do 50 metrów na powietrzu, bez ograniczeń w czasie dekompresji oraz użycia dowolnej ilości butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 100% tlenu.

Do kursu DSAT Tec Trimix składającego się z 8 nurkowań trimixowych dodano dodatkowy pośredni poziom:

 1. Tec Trimix 65 (4 nurkowania trimixowe) - uprawnienia do 65 metrów na trimixie o zawartości 18% tlenu i więcej. Odpowiednik uprawnień Normoxic Trimix z innych organizacji,
 2. Tec Trimix Diver (4 nurkowania trimixowe) - uprawnienia bez ograniczeń głębokości do używania dowolnych mieszanek trimixowych oraz dekompresyjnych bez żadnych ograniczeń czasowych.

Stary program kursów DSAT tec Rec

DSAT proponuje dwa podstawowe kursy techniczne:

 1. kurs DSAT Tec Deep Diver - umożliwiający nurkowanie dekompresyjne do głębokości 50m z użyciem nitroksu do 100% w fazie dekompresyjnej. Stopień posiada dwa poziomy DSAT Tec Level One (nurkowanie bezdekompresyjne) i DSAT Tec Deep Diver.
 2. Kurs DSAT Tec Trimix Diver - nurkowanie na trimiksie zarówno normoksycznym jak i hipoksycznym. Więcej o tym kursie znajdziesz na stronie kurs DSAT Tec Trimix Diver.

Na kursie DSAT Tec Deep Diver należy posiadać również określony sprzęt, minimalne wymogi są bardzo dokładnie określone, można je znaleźć w poniższym tekście.

Tekst zamieszczony poniżej pochodzi z materiałów PADI przeznaczonych do kursu DSAT Tec Deep Diver i DSAT Tec Level One.

Cele kursu DSAT Tec Deep Diver

Kurs Tec Deep Diver jest podstawowym kursem technicznego nurkowania głębokiego w zakresie przekraczającym standardy nurkowania rekreacyjnego. Ma on pięć podstawowych celów:

 1. Nauczenie cię wykonywania zmian gazów, wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych oraz przyśpieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroxu i tlenu do głębokości 50 metrów, używając niezbędnego sprzętu i procedur potrzebnych dla ograniczenia ryzyka z tym związanego,
 2. Nauczenie cię umiejętności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym,
 3. Upewnienie się, że rozumiesz i akceptujesz niebezpieczeństwa i ryzyko związane z powyższymi typami nurkowania technicznego, jak również, że znasz limity związane z poziomem wyszkolenia.
 4. Przygotowanie cię do rozpoznania i prawidłowej reakcji na dające się racjonalnie przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.
 5. Danie ci podstaw, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie jako nurka technicznego.

Kurs DSAT Tec Deep Diver składa się z sześciusekcji Przeglądu Wiedzy (oraz dwóch egzaminów teoretycznych), ośmiu sesji Umiejętności Praktycznych oraz dwunastu Nurkowań Treningowych ustawionych w kolejności tak, aby rozwijać nową wiedzę i umiejętności, bazując na podstawowych aż do bardziej skomplikowanych i złożonych. Z tego powodu twój instruktor będzie potrzebował abyś pozytywnie wypełnił każdą sekcję Przeglądu Wiedzy przed następującą po niej sesją Umiejętności Praktycznych, oraz pozytywnie zaliczył każdą sesję Umiejętności Praktycznych przed następującym po niej Nurkowaniem Treningowym. (Uwaga: Wyjątkiem jest Nurkowanie Treningowe nr 1, które może być wykonane przed Przeglądem Wiedzy i Umiejętnościami Praktycznymi).

Do kursu DSAT Tec Deep Diver, przygotowany jest podręcznik w języku polskim, z którym musisz się zapoznać w trakcie trwania kursu, część wiedzy jednak jest już dostępna na stronie nurkowanie techniczne. Znajdziesz tu podstawowe pojęcia dotyczące nurkowania technicznego takie jak twinset, stage, s-drill, v-drill, No TOX i zapoznasz się z podstawami technicznej konfiguracji sprzętu.

Przed przystąpieniem do kursu Tec Deep Diver powinieneś spełniać następujące wymogi wstępne:

 1. Posiadać certyfikację PADI Advanced Open Water Diver lub równoważną.
 2. Posiadać certyfikację PADI Rescue Diver lub równoważną.
 3. Minimalny wiek: 18 lat.
 4. Posiadać certyfikację PADI Enriched Air Diver lub równoważną.
 5. Posiadać certyfikację PADI Deep Diver lub równoważną.
 6. Mieć wykonane i zalogowane co najmniej 100 nurkowań, w tym, co najmniej 20 nurkowań z użyciem nitroxu, 25 nurkowań głębszych niż 18 metrów oraz co najmniej 15 nurkowań głębszych niż 30 metrów.

Uprawnienia DSAT Tec Deep Diver

Otrzymując certyfikat DSAT Tec Deep Diver jesteś uprawniony do planowania i wykonywania nurkowań dekompresyjnych oraz wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych z użyciem powietrza, nitroxu i czystego tlenu, do maksymalnej głębokości 50 metrów w warunkach podobnych lub lepszych do tych, w jakich byłeś szkolony. Ponadto masz również uprawnienia do zakupu i wynajmu niezbędnego sprzętu i gazów.

Cele kursu Tec Level One

Kurs Tec Level One jest adresowanych do tych nurków, którzy mają zainteresowanie i motywację do nurkowania technicznego, lecz którym brakuje wystarczającego doświadczenia i wyszkolenia, aby uczestniczyć w pełnym kursie Tec Deep Diver. Kurs Tec Level One jest składnikiem wewnętrznym kursu Tec Deep Diver (pierwsze cztery Przeglądy Wiedzy, cztery sesje Umiejętności Praktycznych i siedem nurkowań treningowych). Kurs ten realizuje się przy użyciu materiałów szkoleniowych do kursu Tec Deep Diver włączając ten podręcznik. Celami kursu Tec Level One są:

Przed przystąpieniem do kursu Tec Level One powinieneś spełniać następujące wymogi wstępne:

  1. Posiadać certyfikację PADI Advanced Open Water Diver lub równoważną.
  2. Minimalny wiek: 18 lat.
  3. Posiadać certyfikację PADI Enriched Air Diver lub równoważną.
  4. Posiadać certyfikację PADI Deep Diver lub równoważną.
  5. Mieć wykonane i zalogowane co najmniej 50 nurkowań, w tym, co najmniej 10 nurkowań z użyciem nitroxu, 12 nurkowań głębszych niż 18 metrów oraz co najmniej 6 nurkowań głębszych niż 30 metrów.

Twój instruktor może zaliczyć te części kursu Tec Deep Diver które ukończyłeś w czasie kursu Tec Level One jako składniki kursu Tec Deep Diver który możesz odbyć po spełnieniu wszystkich jego wymogów wstępnych.

Uprawnienia DSAT Tec Level One

Otrzymując certyfikat DSAT Tec Level One jesteś uprawniony do planowania i wykonywania wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych z użyciem powietrza i nitroxu o zawartości tlenu do 60%, do maksymalnej głębokości 40 metrów w warunkach podobnych lub lepszych do tych, w jakich byłeś szkolony. Ponadto masz również uprawnienia do zakupu i wynajmu niezbędnego sprzętu i gazów.

Wymagania sprzętowe

Podczas kursów DSAT Tec Deep Diver i Tec Level One - zarówno kursanci jak i instruktorzy oraz inna kadra (za wyjątkiem osób pomocniczych - podczas obsługi dekompresji / symulowanej dekompresji) musi stosować poniższy sprzęt zgodnie z zaleceniami opisanymi w Podręczniku kursu:

 1. Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym. Butle o pojemności zależnej od indywidualnego zużycia gazów, zalecane o pojemności co najmniej 12 litrów,
 2. Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 3. Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 4. Uprząż z płytą
 5. Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 6. Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa,
 7. Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa),
 8. Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer jedno lub wielogazowy lub digital),
 9. Zapasowe urządzenie pomiarowe komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i zegarek,
 10. Skafander odpowiedni do środowiska - najlepiej skafander suchy,
 11. System balastowy - o ile potrzebny
 12. Kołowrotek z 50m linki
 13. Bojka dekompresyjna (min. 25 kg wyporu)
 14. Nóż lub inne narzędzie tnące wraz z zapasowym,
 15. Tabliczki (jedna na rękę, druga standardowa)
 16. Zapasowa maska
 17. Kompas
 18. Oświetlenie

Dodatkowo w trakcie kursu następujący sprzęt musi być dostępny do praktycznego użycia, jakkolwiek nie jest wymagane, aby był w ilości jeden na jedną osobę:

 1. komputer z oprogramowaniem dekompresyjnym (wskazany przenośny)
 2. analizator tlenowy
 3. liny do zanurzania i wynurzania
 4. zestaw pierwszej pomocy
 5. tlenowy zestaw awaryjny

Struktura stopni PADI

Struktura stopni PADI

PADI posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

Advanced Open Water Diver

AOWD

Kurs Advanced Open Water Diver pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

Enriched Air Diver

Enriched Air Nitrox

Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania na nitroksie.