Rescue Diver PADI

Kurs Rescue, to kurs, który powinien zrobić każdy, ale to każdy płetwonurek. Sytuacje awaryjne zawsze się zdarzały i będą się zdarzać, nawet przy najlepszym wyszkoleniu. Umiejętność radzenia sobie, kiedy wystąpi problem, zwiększa nasze szans na unikniecie trwałych następ wypadku.

nurek ratownik


Kurs Rescue, to kurs, który powinien zrobić każdy, ale to każdy płetwonurek. Sytuacje awaryjne zawsze się zdarzały i będą się zdarzać, nawet przy najlepszym wyszkoleniu. Umiejętność radzenia sobie, kiedy wystąpi problem, zwiększa nasze szans na unikniecie trwałych następ wypadku. Często wydajemy tysiące złotych na sprzęt a nie jesteśmy w stanie zainwestować kwoty oko tysiąca złotych na własne bezpieczeństwo. Warto przemyśleć czy takie działanie jest roztropne.

Kurs Rescue PADI


Kurs nurkowania Rescue Diver PADI

kurs nurkowania Rescue PADI

Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że większość osób popełnia takie podstawowy błąd w ratownictwie nurkowym. Czy możesz to zmienić? Tak. Zapisz się na kurs ratowniczy i poznaj procedury postępowania. Procedury są bardzo proste, ale należy je poznać i przećwiczyć przed wypadkiem, a nie wymyślać je, w trakcie akcji ratowniczej. Lekarze mówią - lepiej zapobiegać niż leczyć, w nurkowaniu jest podobnie, lepiej poznać techniki pozwalające zaplanować bezpieczniejsze nurkowanie.

kurs ratowniczy rescue padi

skok do wody bez płetw maski i fajki nie jest dobrym rozwiązaniem, trudno będzie holować osobę poszkodowaną do brzegu

Nurek Ratownik (Rescue Diver) jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na stopnie zawodowe np. PADI Divemaster, Asystent Instruktora czy Instruktora PADI.

Jednak to wcale nie główne powody, dla czego ten stopień jest bardzo ważny. Mam dwójkę małych dzieci, kupiłem wiec dwa foteliki do samochodu, aby jazda była bezpieczna. Przy zakupie rowerów, zostały zakupione kaski na głowę. Wszystko to dla bezpieczeństwa. Kurs Rescue PADI jest takim fotelikiem czy kaskiem na głowę, dla każdego nurka.

Nieważne czy nurkujesz dużo czy mało, pod wodą mogą się zdarzyć różne sytuacje tobie lub twojemu partnerów - czy zawsze wiesz jak wtedy postąpić? Myślę, że nie. Niedawno widziałem następującą sytuację, wychodzę z wody i widzę dziewczynę w wieku lat dwudziestu kilku leżącą na lewym boku i oddychającą tlenem, oddycha z wyraźną trudnością. Przyjechało pogotowie zabrało poszkodowaną do szpitala, okazało się że ma uraz ciśnieniowy płuc. Powodem wypadku była pośrednio utrata przytomności pod wodą ( przyczyna nieznana - osoba poszkodowana nie pamięta, partner nie wie, na pewno występowały problemy z pływalnością) a bezpośrednio wyciągnięcie na powierzchnię bez udrożnienia dróg oddechowych doprowadziło do urazu płuc. Partner postąpił jak najlepiej potrafił, uratował życie drugiej osobie, postąpił dobrze, lecz można było postąpić lepiej, prawidłowa technika wyciągania mogła by uchronić poszkodowanego nurka przed urazem ciśnieniowym.

Polecam jako lekturę uzupełniająca dział Ratownictwo nurkowe.

kurs ratowniczy rescue padi

holowanie bez jacketu i butli jest znacznie łatwiejsze

kurs ratowniczy rescue padi

najłatwiej wynieść osobę poszkodowaną w cztery osoby

kurs ratowniczy rescue padi

koledzy mogą pomóc zmęczonemu nurkowi dopłynąć do brzegu

Przebieg kursu:

Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 2dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

kurs ratowniczy rescue padi

holowanie nieoddychającego nurka musi być połączone z prowadzeniem akcji oddechowej

kurs ratowniczy rescue padi

wdech należy wykonywać co 5 sekund

Program kursu składa się z pięciu modułów:

Moduł I.

Moduł II.

Moduł III.

Moduł IV.

Moduł V.

Wody otwarte: ćwiczenia wypadków nurkowych

Wody otwarte akcje ratownicze.

 1. Wypadek - poszukiwanie, organizacja poszukiwania zaginionej osoby Wypadek nurkowy.

  Procedury

  1. Nurek (członek ekipy) wynurza się i stwierdza, że stracił kontakt ze swoim partnerem
  2. "Zaginiony nurek" ma zarówno głębokościomierz, jak i czasomierz, tak że niemożliwe jest dokładne ocenienie czasu i głębokości
  3. Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.
  4. "Zagubionym nurkiem" powinien być raczej jakiś przedmiot niż osoba, jako, że bąbelki powietrza mogłyby zdradzić jego pozycję. Upewnij się, że studenci podczas ćwiczenia będą sobie zdawać z tego sprawę.

  Kryteria oceny

  1. Czy zadania i polecenia były rozdysponowane wystarczająco szybko?
  2. Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania - role (poszukiwacze bąbli na powierzchni, nurkowie na powierzchni do rozpoczęcia poszukiwania i zaznaczenia punktu startowego poszukiwań, nurkowie ze sprzętem itp.) ?
  3. Czy sposób / metoda poszukiwawcza była odpowiednia do terenu? Jeżeli nie, to dlaczego?
  4. Czy poszukiwania były przeprowadzone w efektywny i wystarczający sposób. Jeżeli nie, to dlaczego?
  5. Czy "ofiara" została odnaleziona? Jeżeli tak, to jak długo od zawiadomienia Divemastera? Jeżeli nie, to jak długo trwały poszukiwania, do momentu aż Divemaster "skontaktował się z przełożonymi"?
  6. Jaka jest ogólna / końcowa ocena ćwiczenia?

 2. Wydobycie, sztuczne oddychania, transport i zrzucenie sprzętu, wyjście, pierwsza pomoc

  Procedury

  1. Nurek (członek ekipy) wynurza się, woła lub sygnalizuje wzywanie pomocy, a następnie znika pod wodą
  2. "Ofiara" wraca na dno i przyjmuje nieruchomą pozycję, udając, że jest nieprzytomny (ciągle oddychając!) Studenci mają przyjąć, że "ofiara" nie oddycha.
  3. Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.
  4. Studenci powinni zastosować odpowiednie techniki w celu:
   1. wynurzenia ofiary na powierzchnię
   2. zastosować sztuczne oddychanie
   3. przetransportować i zdjąć sprzęt
   4. wyjść z wody z ofiarą
   5. udzielić pierwszej pomocy
   6. kontrolować otoczenie i wezwać pomoc

  kurs ratowniczy rescue padi

  rzutka może znacznie przyśpieszyć holowanie do brzegu.

  kurs ratowniczy rescue padi

  przy wyjściu z wody pomoc drugiej osoby może być niezbędna.

  kurs ratowniczy rescue padi

  wynoszenie poszkodowanego nurka w dwie osoby.

  Kryteria oceny

  1. Czy problem został odpowiednio rozpoznany i oceniony?
  2. Czy zadania i role były szybko rozdysponowane?
  3. Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania - role?
  4. Czy techniki wynurzenia się z ofiarą były efektywne? Jeżeli nie, to dlaczego?
  5. Czy sztuczne oddychanie było rozpoczęte natychmiast i było odpowiednio utrzymywane? Jeżeli nie, to dlaczego?
  6. Czy zdejmowanie sprzętu przebiegało prawidłowo? Jeżeli nie, to dlaczego?
  7. Czy technika wychodzenia była prawidłowa oraz efektywna dla danych uwarunkowań? Jeżeli nie, to dlaczego?
  8. Czy zastosowano poprawne techniki udzielania pierwszej pomocy? Jeżeli nie, jak powinna ona przebiegać?
  9. Czy otoczenie wypadku (inni nurkowie, gapie) było kontrolowane w wystarczającym stopniu? Jeżeli nie, co można było jeszcze zrobić?
  10. Czy skontaktowano się z odpowiednimi jednostkami? (pogotowiem itp.)
  11. Jak długo trwało to ćwiczenie?
  12. Jaka jest ogólna końcowa ocena przebiegu tego ćwiczenia?

  kurs ratowniczy rescue padi

  ćwiczenia w większej grupie pozwalają przeprowadzić bardziej skomplikowane akcje

  kurs ratowniczy rescue padi

  działanie kilku ratowników znacznie skraca czas w jakim jesteśmy w stanie wyciągnąć osobę poszkodowana na brzeg lub łódź.

  kurs ratowniczy rescue padi

  wyciąganie poszkodowanego na pomost przy pomocy dwóch osób

  kurs ratowniczy rescue padi

  wyciąganie poszkodowanego po drabince, samemu również można, ale w kilka osób jest znacznie szybciej

  Przed uzyskaniem certyfikatu kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Kurs EFR Emergency First Response PADI

  kurs ratowniczy rescue padi

  Maska bezzwrotna może być stosowana tylko w przypadku poszkodowanego, który oddycha. Zalecana wielkość przepływu 15l/min. Ważne aby worek rezerwuaru był wstępnie przedmuchany i stale napełniony podczas podawania tlenu.

  kurs ratowniczy rescue padi

  Zawór oddechowy na żądanie może być stosowany tylko w przypadku osoby przytomnej.

  kurs ratowniczy rescue padi

  ← Kurs AOWD Następny stopień Divemaster PADI → Specjalizacje nurkowe →

  Struktura stopni PADI

  Struktura stopni PADI

  PADI posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

  Advanced Open Water Diver

  AOWD

  Kurs Advanced Open Water Diver pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

  Enriched Air Diver

  Enriched Air Nitrox

  Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania na nitroksie.