Wynurzenie awaryjne

podstawowe umiejętności


Wynurzenie awaryjne następuje w przypadku braku powietrza w czasie nurkowania. Wina za taki stan leży praktycznie zawsze po stronie nurka - głównie z braku kontroli ciśnienia powietrza. Każdy nurek powinien na tyle często kontrolować ciśnienia, aby znać jego wartość z dokładnością do 20at powyżej 100at i do 10at, kiedy spadnie poniżej 100at.

Dobrą praktyką nurkową jest poinformowanie prowadzącego nurkowanie lub partner nurkowania o spadku ciśnienia do wartości rezerwy (50at).

ciśnienie w butli 50at
Dobrą praktyką nurkową jest poinformowanie prowadzącego nurkowanie lub partner nurkowania o spadku ciśnienia do wartości rezerwy (50at).

Kiedy ja nurkuję z kursantami proszę ich również, aby zasygnalizowali, kiedy ciśnienie w ich butli osiągnie 100at. Często jest to punkt zwrotny nurkowania rekreacyjnego, od tego momentu zaczynamy wracać, aby zakończyć nurkowanie z zapasem powietrza 50at. Nurkowanie bezwzględnie należy zakończyć, kiedy ciśnienie powietrza w butli spadnie do 20-30at.

ciśnienie w butli 50at
Kiedy ja nurkuję z kursantami proszę ich również, aby zasygnalizowali, kiedy ciśnienie w ich butli osiągnie 100at.

Brak powietrza może wystąpić z następujących przyczyn:

Postępowanie w takiej sytuacji może być bardzo różne i zależeć będzie od dodatkowych okoliczności. Do dyspozycji mamy następujące możliwości:

  1. normalne wynurzenie - jeżeli przy pierwszym wzroście oporów, będziemy wiedzieć jak postąpić najprawdopodobniej będziemy w stanie wypłynąć na powierzchnię oddychając normalnie z naszego automatu oddechowego.
  2. oddychanie z alternatywnego źródła - najbardziej uniwersalny sposób, pozwala wynurzyć się bezpiecznie i w sposób kontrolowany z dowolnej głębokości
  3. kontrolowane wynurzenie awaryjne - płyniemy do powierzchni robiąc wydech, zalecana prędkość wynurzania 18m/min. Zastosuj tą metodę tylko wtedy, jeżeli metody wyszczególnione powyżej zawiodą.
  4. oddychanie partnerskie - obecnie kiedy wymogiem jest posiadanie octopusa metoda prawie nie stosowana
  5. niekontrolowane wynurzenie awaryjne - zrzucamy balast i płyniemy do powierzchni robiąc wydech, zalecana prędkość wynurzania 18m/min. Zastosuj tą metodę tylko wtedy, jeżeli metody wyszczególnione powyżej zawiodą.

Najbardziej uniwersalny sposób to oddychanie z alternatywnego źródła powietrza - bo pozwala wynurzyć się bezpiecznie i w sposób kontrolowany z dowolnej głębokości - ćwiczmy tę umiejętność co kilka nurkowań np. wynurzając się z małej głębokości do powierzchni.