Uraz ciśnieniowy płuc w trakcie nurkowania

mieszanki oddechowe


Występuje najczęściej podczas wynurzania. Polega na uszkodzeniu miąższu płucnego spowodowanego przez nagły lub niekontrolowany wzrost ciśnienia mieszaniny oddechowej w układzie oddechowym w stosunku do ciśnienia otaczającego. Najprościej mówiąc jest spowodowany, wstrzymaniem oddechu w czasie wynurzania. Objawy zależą od rozmiaru uszkodzenia miąższu płucnego i pojawiają się najczęściej bardzo szybko - do 30 min po nurkowaniu. Następstwa mogą być różne:

Do urazu ciśnieniowego płuc dochodzi najczęściej na małych głębokościach (do 10 metrów). Występowanie urazu nie posiada związku z czasem nurkowania.
Najczęstsze przyczyny:

Urazu ciśnieniowego płuc można bardzo łatwo uniknąć, należy stosować się do jednej prostej zasady: cały czas oddychać i nigdy nie wstrzymywać oddechu.

Na podstawowych kursach nurkowania np. Open Water Diver uczy się kursantów aby cały czas oddychali, powoli i spokojnie, a kiedy wyjmą automat z ust powoli wydychali powietrze wydając dźwięk "Aaaaaaa ... aaaaaaaaa". Taka praktyka w 100% zabezpiecza przed barotraumą płuc.

Bardziej doświadczeni nurkowie czasami wstrzymują oddech, jest to bezpieczne pod warunkiem że cały czas jesteśmy na stałej głębokości lub zanurzamy się. Zmniejszając głębokość nurkowania należy wykonywać wydech. Masz problem z ocenieniem jak zmienia się twoja głębokość, nie wstrzymuj oddechu, cały czas oddychaj a unikniesz problemu.

uraz ciśnieniowy płuc
Podanie 100% tlenu jak najszybciej po nurkowaniu, na którym mogło dojść do urazu ciśnieniowego płuc jest bardzo ważne.

Pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych płuc

Ponieważ pomoc w urazach ciśnieniowych płuc jest taka sama jak w przypadku choroby dekompresyjnej, aby nie powtarzać informacji wszystko znajduje się na stronie - pomoc w urazach dekompresyjnych DCI.