Pomoc zmęczonemu nurkowi na powierzchni wody

ratownictwo nurkowe


Pomoc zmęczonemu nurkowi na powierzchni wody nie jest trudna, ale zawsze należy zachować najwyższą ostrożność w trakcie podpływania. Zmęczony nurek, może bez ostrzeżenia stać się spanikowanym nurkiem, a wtedy procedura postępowania jest inna, opisana na stronie spanikowany nurek na powierzchni wody. Nawet jeżeli nurek spokojny, podpływamy do niego, tak jak by była spanikowany - tak na wszelki wypadek.

Podpływając do zmęczonego nurka posiadamy zawsze dodatnia pływalność (napełniona kamizelka ratowniczo-wyrównawcza), oraz zachowajmy najwyższą ostrożność. W prawej ręce należy trzymać drugi stopień automatu oddechowego, w taki sposób, aby sprawnie można go było włożyć do ust w przypadku, gdy ratowany nurek wpadnie w panikę i nas złapie. W lewej ręce trzymamy inflator, aby można było się szybko zanurzyć. Nigdy nie podpływamy do nurka na odległość mniejszą niż 3-5m.

Na początek nawiążmy kontakt słowny i wydawajmy osobie ratowanej proste polecenia np. Może to wyglądać tak:

- "Pomogę Ci, jak się czujesz?"

- "Napompuj jacket/skrzydło"

- "Zrzuć pas balastowy" (tylko jeżeli niezbędne)

- "Połóż się spokojnie na wodzie i odpocznij"

- "Pomogę popłynąć do brzegu"

Jeżeli ratowany wykonuje nasze polecenia i jest spokojny możemy do niego podpłynąć i udzielić dalszych wskazówek. Może okazać się konieczne i zasadne holowanie nurka do brzegu i wyjście z nim z wody.

Metody holowania przytomnego nurka znajdziesz na stronie metody holowania przytomnego nurka.

Wyjście na brzeg, może ograniczyć się do asystowania, a w trudniejszych wypadkach może wymagać pomocy nurkowi w rozebraniu się ze sprzętu i wyjściu z wody. Pamiętajmy nurkowanie jest sportem partnerskim i nigdy nie zostawiajmy osoby, która potrzebowała pomocy samej na wodzie - mimo że twierdzi, że wszystko juz jest w porządku.

Zawsze należy upewnić się, że osoba ratowana wyszła na brzeg/łódź i jest bezpieczna. Czasami wymaga to poświęcenia kilku minut lub nawet, naszego nurkowania, ale zapewniam, że warto w imię dobrej praktyki nurkowej. Znane są przypadki, kiedy nurek pozostawiany w dobrym stanie fizycznym na powierzchni wody stracił przytomność i utonął. Do problemów natury fizycznej mogą dołączyć się problemy natury sprzętowej np. niesprawna kamizelka ratowniczo-wyrównawcza i wypadek gotowy. Przeczytaj opowiadanie z rzeczywistego wypadku zabawa w dirowca - wypadek na Hańczy.