Stres w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Stres to czynnik potęgujący zagrożenie i komplikujący sytuację awaryjną. Rozpoznanie stanu silnego stresu polega na obserwacji zachowania partnera (lub krytycznej analizy jego reakcji) oraz weryfikacji jego sposobu zachowania.

Psychologia stresu. Organizm przygotowuj się do sytuacji awaryjnej poprzez wydzielanie adrenaliny. Pewien poziom pobudzenia jest wskazany, jednak nadmierne pobudzenie może prowadzić do przyśpieszenia oddechu, co może prowadzić do zadyszki i zatrucia dwutlenkiem węgla. Stres i zagrożenia jakie są jego konsekwencjami rozwijają się w sposób lawinowy - stres sam się "nakręca". Niekontrolowany stres prowadzi do paniki, a nurek w stanie paniki nie kontroluje swoich reakcji.

stres w nurkowaniu

Typowe oznaki stresu:

Są dwa główne typy stresy:

  1. stres fizyczny
  2. stres psychologiczny

nieznane miejsce nurkowania.

Zwykle są one ze sobą powiązane i często jeden jest powodem drugiego.

Stres fizyczny

Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. Wywołać go może:

Stres psychologiczny

Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającym możliwości naszego działania. Czynnikiem wywołującym stres może być stres fizyczny

Stres psychologiczny może być wywołany również czynnikami nie fizycznymi:

W tym przypadku źródło stresu tkwi w nas, czujemy się niepewnie, kiedy nie potrafimy rozwiązać problemu, podobną reakcje może wywołać uczucie, że nie spełniamy oczekiwań innych.

Miej odwagę powiedzieć - NIE

Stres może prowadzić w wielu przypadkach do powstania sytuacji awaryjnej pod wodą, a to z kolei do wypadku. Miejmy odwagę powiedzieć NIE NURKUJĘ, kiedy stres paraliżuje nasze działania. Często nasz problem jest niedostrzegany przez pozostałych członków grupy. W wielu przypadkach, rozmowa o problemie przed nurkowaniem i mała zmiana planu pozwala wyeliminować przyczynę stresu. Porozmawiajmy z partnerem, albo liderem grupy.

W mojej praktyce nurkowej zdarzyła się kilka razy sytuacja, że jako prowadzący powiedziałem „dziś nie nurkujemy, warunki są za trudne” – widząc nerwowe zachowanie grupy.

Panika

Stres może prowadzić do paniki - czyli do uczucia nagłego lęku o skrajnie wysokim nasileniu. Nurek w stanie paniki nie kontroluje swoich reakcji - nie zachowuje się w sposób wyuczony, władze przejmuje gadzi mózg, który w zasadzie ma dwie reakcje: walka albo ucieczka. Pod wodą w zasadzie w grę wchodzi tylko jedna – ucieczka. Zbyt szybkie wynurzenie może prowadzić do barotraumy płuc albo choroby dekompresyjnej. Oczywiście panika to skrajny przypadek, który na szczęście występuje rzadko.