Zestaw tlenowy

ratownictwo nurkowe


Jako zabezpieczenie dowolnego nurkowania a w szczególności nurkowania głębokiego należy stosować zestawy tlenowe umożliwiające podawanie nurkowi lub grupie nurków tlen bezpośrednio po wystąpieniu wypadku nurkowego. Powszechnie stosuje się dwa systemy:

  1. zestaw tlenowy na żądanie
  2. zestaw tlenowy o stałym wydatku

Zestaw tlenowy na żądanie

Służy do udzielania pomocy nurkom, którzy ulegli urazowi ciśnieniowemu płuc lub chorobie dekompresyjnej i są przytomni oraz są w stanie oddychać samodzielnie.

Zestaw tlenowy na żądanie
Zestaw tlenowy na żądanie.

Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie

Maska bezzwrotna

Służy do udzielania pomocy nurkom, którzy ulegli urazowi ciśnieniowemu płuc lub chorobie dekompresyjnej i są nieprzytomni oraz są w stanie oddychać samodzielnie.

Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie z maską bezzwrotną.
Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie z maską bezzwrotną.

Maska resuscytacyjna

Służy do udzielania pomocy nurkom, którzy ulegli urazowi ciśnieniowemu płuc lub chorobie dekompresyjnej i nie są w stanie oddychać samodzielnie.

Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie z maską resuscytacyjną.
Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie z maską resuscytacyjną.