IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers)

Jak zacząć nurkować?


Powstała w 1991 roku jako IAND (International Association of Nitrox Divers) przemianowana w 1994 na IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) była pierwszą organizacją, jaka wprowadziła Nitrox, a później Trimix, do nurkowań sportowych.

Mimo wczesnych trudnych lat, kiedy wielkie komercyjne organizacje takie jak PADI czy BSAC bały się Nitroxu i zakazywały jego używania, IANTD stworzyło programy szkoleniowe i udostępniło szerokiemu kręgu ludzi to, co teraz jest tak powszechne. I tak było od początku, aż do teraz. IANTD pierwsza wprowadziła programy nitroxowe, gas blenderskie, później techniczne, trimixowe i rebreatherowe. Programy te, częściowo uproszczone i skomercjalizowane dostępne są teraz pod różnymi markami.

System szkolenia IANTD

Nurkownie rec

Nurkowanie techniczne tec

Programy techniczne jaskiniowe i wrakowe