Inny zwierz

fauna i flora polskich jezior


Mszywioły (Bryozoa)

Mszywioły (Bryozoa)

Organizmy kolonijne, złożone niekiedy z setek tysięcy pojedynczych osobników, tryb życia przeważnie osiadły.


Pajęczaki (Arachnida)

Pajęczaki (Arachnida)

Przedstawicielem pajęczaków jest Wodopójka(Hydrachnida), zaliczana do planktonu. W wodach słodkich występuje dziewięć rodzin wodopójek, z których niektóre gatunki prowadzą pasożytniczy tryb życia.


Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

Stułbia płowa (Hydra vulgaris) - rodzaj jamochłonów, żyje w wodach słodkich stojących i wolno płynących, w strefie litoralu, lubi miejsca nasłonecznione, występuje bardzo powszechnie.


Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

Gąbki odżywiają się głównie najdrobniejszymi organizmami planktonowymi, odfiltrowując je z wody. Występujące w Polsce gąbki słodkowodne należą do kosmopolitycznej rodziny Spongillidae (nadecznikowate).


Meduza Kraspedakusta (Craspedacusta sowerbii)

Meduza Kraspedakusta (Craspedacusta sowerbii)

Gatunek słodkowodnej meduzy Craspedacusta sowerbii pierwszy raz został znaleziony w 1880 roku. W Polsce znaleziona w roku 1928 w akwarium w Szamotułach, potem w 1953 roku w akwarium w Warszawie i znowu w akwarium w Lublinie w roku 1965.


Orzęski z rodzaju Ophrydium

Orzęski z rodzaju Ophrydium

To bezkręgowce, teoretycznie występują powszechnie w naszych jeziorach, tworzą kolonie o kształcie kulistym, wielkość koloni dochodzi do 10cm średnicy.


Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

Ośliczka pospolita jest w Polsce skorupiakiem bardzo powszechnym. Wielkość 7-20mm. Występuje praktycznie w każdym zbiorniku z wodą stojącą i wolno płynącą. Żyje przy dnie a w zasadzie chodzi po nim. Pływakiem nie jest dobrym, żeby nie powiedzieć, że kompletnie nie jest przystosowana do pływania.


Nie wiem co to jest

Nie wiem co to jest

Jeżeli ktoś wie co to jest proszę o kontakt wielkość mniej niż 1cm.