Mieszanki oddechowe

stosowane w nurkowaniu


Nurkowanie to sport w którym stosuje się różne gazy. Można je mieszać z sobą w różnych stężeniach procentowych uzyskując różne mieszanki oddechowe. Skład mieszanki będzie zależał od jej zastosowania. Do nurkowań głębokich będziemy stosowali mieszanki wzbogacone w hel, a do dekompresji mieszanki o dużym składzie procentowym tlenu. Z mieszankami oddechowymi nierozerwalnie związane jest prawo Daltona (prawo ciśnień parcjalnych), które pozwala nam zaplanować najbardziej optymalną mieszankę dla danego typu nurkowania.

Świadomy nurek powinien znać sposób w jaki gazy oddziałują na nasz organizm. Powinien zapoznać się więc z właściwościami następujących gazów:

Stosowane mieszanki oddechowe

Główną mieszaniną oddechową stosowaną w nurkowaniu jest w dalszym ciągu powietrze, choć nitrox depcze mu mocno po piętach. Do nurkowań głębokich stosuje się trymix.

Zrozumienie, dlaczego nurkujemy na mieszankach innych od powietrza wymaga zapoznania się z właściwościami gazów wchodzących w skład danej mieszanki. Należy poznać oddziaływanie różnych gazów na organizm. Są to sprawy związane z fizjologią człowieka. Pewne tematy zostały omówione w dziale medycyna nurkowania. Polecam tematy: