Morze Czerwone - Egipt

atlas fauny i flory


Pragnę wszystkim nurkującym przybliżyć podwodny świat. Jego integralną częścią jest fauna i flora. Nurkując mamy kontakt z rybami, krabami, koralami i różnego rodzaju roślinnością. Mam nadzieję, że atlas fauny i flory tu zamieszczony pozwoli wszystkim zainteresowanym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Jednocześnie apelują do wszystkich pragnących rozwijać atlas o pomoc w jego redagowaniu. Zdjęcia tu zamieszczone pochodzą z wyjazdów moich oraz moich znajomych i przyjaciół, jeżeli masz zdjęcia przedstawicieli podwodnego świata jeszcze nie zamieszczone na stronie koniecznie napisz.

Zdjęcia wykonane w czasie wyjazdów do Egiptu

Andrzej Martin Kasiński

Atlas fauny i flory Morza Czerwonego.


Ryby okoniokształtne


Ryby ustnikowate (Chaetodontidae)

Ryby ustnikowate (Chaetodontidae)

Piękne ryby średniej wielkości, jaskrawo ubarwione z charakterystycznym kształtem pyska z wyraźnie wysuniętymi do przodu, uwydatnionymi ustami. Często występują parami, lubią bliskość rafy, są płochliwe więc trudno do nich podpłynąć na małą odległość.


Ryby apogonowate (Apogonidae)

Ryby apogonowate (Apogonidae)

Rodzina małych, drapieżnych ryb okoniokształtnych, przeważnie niewielkich rozmiarów. Inna nazwa to kardynałkowate. Nie stanowią zagrożenia dla płetwonurków. Lubią przebywać w bezpośredniej bliskości rafy koralowej w zagłębieniach skalnych.


Ryby garbikowate (Pomacentridae)

Ryby garbikowate (Pomacentridae)

Rodzina małych ryb okoniokształtnych, przeciętna długość ciała 5-10cm, bardzo intensywnie ubarwione żyją w parach lub stadnie. Większość wykazuje silny terytorializm, często w obronie swojego terytorium atakują ryby nawet większe od siebie, czy zbyt ciekawych nurków.


Ryby pokolcowate (Acanthuridae)

Ryby pokolcowate (Acanthuridae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych średniej wielkości. W obronie własnego terytorium potrafi zaatakować nawet nurka.


Ryby barwenowate (Mullidae)

Ryby barwenowate (Mullidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych (Perciformes) obejmująca 6 gatunków i około 35 odmian, długość ciała do 60cm, ciało wydłużone, bocznie spłaszczone, podbródek zakończony dwoma wąsami służącymi do poszukiwania pokarmu w morskim dnie.


Ryby żagiewkowate (Cirrhitidae)

Ryby żagiewkowate (Cirrhitidae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych, przeważnie bardzo intensywnie ubarwiona, o dennym trybie życia. Nie są zbyt duże, posiadają długość od kilku do kilkunastu centymetrów.


Ryby lucjanowate (Lutjanidae)

Ryby lucjanowate (Lutjanidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych średniej wielkości, powszechnie występują w Morzu Czerwonym.


Ryby luszczowate (Haemulidae)

Ryby luszczowate (Haemulidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych średniej wielkości. Powszechnie występują w Morzu Czerwonym. Nie są niebezpieczne dla płetwonurków.


Ryby letrowate (Lethrinidae))

Ryby letrowate (Lethrinidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych średniej wielkości. Powszechnie występują w morzu Czerwonym. Nie są niebezpieczne dla płetwonurków. Występuje już na głębokości 1m.


Ryby ślizgowate (Trypterigion tripteronotus)

Ryby ślizgowate (Trypterigion tripteronotus)

Małe rybki żyjące na dnie o jaskrawym ubarwieniu - żółtym, czerwonym. Występują na dnie skalistym od głębokości 2-3m do około 10m.


Ryby szpadelkowate (Ephippidae)

Ryby szpadelkowate (Ephippidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych średniej wielkości. Ciało krótkie, wysokie, silnie bocznie ścieśnione. Duża płetwa grzbietowa i odbytowa. W ubarwieniu dorosłych dominują pionowe czarne pasy.


Ryby ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae)

Ryby ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych, szybko pływające drapieżniki, często tworzące ławice. Posiadają ciało opływowe, bocznie spłaszczone, czasem silnie wygrzbiecone, ubarwienie zwykle srebrne lub złote.


Ryby makrelowate (Scombridae)

Ryby makrelowate (Scombridae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych. Cenione jako ryby konsumpcyjne. Występują w morzach i oceanach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej, czyli bardzo powszechnie.


Ryby latarnikowate (Priacanthidae)

Ryby latarnikowate (Priacanthidae)

Latarnikowate występują bardzo powszechnie w zagłębieniach skalnych czy małych kawernach, ich znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczna sylwetka i duże oczy.


Ryby wargaczowate (Labridea)

Ryby wargaczowate (Labridea)

Rodzina dużych lub bardzi dużych ryb okoniokształtnych. Cecha charakterystyczna to otwór gębowy wyraźnie zakończony wargami. Długość bardzo różna od kilkunastu centymetrów do nawet 2,5m stąd łuski mogą być duże lub średnie o kształcie cykloidalnym.


Papugoryby skarusowate (Scaridae)

Papugoryby skarusowate (Scaridae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych, posiadająca zrośnięte zęby przypominające dziób papugi, łuski cykloidalne duże. Ciało wrzecionowate, lekko bocznie spłaszczone. Lubią przebywać przy dnie pod ochroną koralowców.


Ryby syganowate (Siganidae)

Ryby syganowate (Siganidae)

Rodzina morskich ryb okoniokształtnych o charakterystycznym kształcie pyska. Długość do 50cm.


Ryby strzęmpielowate (Serranidae)

Ryby strzęmpielowate (Serranidae)

Rodzina ryb okoniokształtnych, występują tu zarówno duże ryby o znaczeniu gospodarczym (smaczne mięso) jak i małe o długości 3-10cm spotykane w hodowlach akwariowych. Żyją w ciepłych morzach, posiadają ciało krępe wydłużone, duży otwór gębowy z wyraźnymi wargami, duże osobniki posiadają wyraźnie widoczne zęby.


Ryby hajdukowate (Holocentridae)

Ryby hajdukowate (Holocentridae)

Rodzina hajdukowate. Długość do 20cm. Lubi miejsca zacienione jak np. wraki statków, występuje w grupie.


Ryby Rogatnicowate (Balistidae)

Ryby Rogatnicowate (Balistidae)

Rodzina ryb promieniopłetwych średniej wielkości i dużych, mogą być niebezpieczne dla nurków w okresie opieki nad młodymi. Posiadają bardzo charakterystyczny kształt, ciało wysokie, bocznie spłaszczone.


Ryby inne itp


Jaszczurnikowate (Synodontidae)

Jaszczurnikowate (Synodontidae)

Rodzina ryb drapieżnych, posiadają ciało wydłużone, cylindryczne, duży szeroki otwór gębowy z licznymi drobnymi zębami. Żywią się głównie rybami.


Ryby ogończowate (Dasyatidae)

Ryby ogończowate (Dasyatidae)

Rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych, występują powszechnie w ciepłych morzach całego świata, obejmująca ponad 70 gatunków, w tym jadowite. Występują w gorących i umiarkowanie ciepłych wodach morskich niemal całego świata.


Ryby drętwowate

Ryby drętwowate

Rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych - występuje bardzo powszechnie, Posiadają skórę miękką bez łusek z ciemniejszymi plamami na grzbiecie. Po bokach głowy posiadają narządy wytwarzające prąd elektryczny o napięciu sięgającym u największych osobników powyżej 200V.


Ryby barakudowate (Sphyraenidae)

Ryby barakudowate (Sphyraenidae)

Rodzina barrakudowate, długość do 130cm. Barrakudy pływają dużymi ławicami. Posiadają ciało wydłużone z charakterystycznymi pionowymi pasami na ciele (ok. 20 pasów).


Ryby płaskogłowate (Platycephalidae)

Ryby płaskogłowate (Platycephalidae)

Uwielbia leżeć na dnie, dla niewprawnego oka jest niedostrzegalna. Ryba najbardziej zbliżona wyglądem do krokodyla.


Ryby belonowate (Belonidae)

Ryby belonowate (Belonidae)

Rodzina drapieżnych ryb belonokształtnych (Beloniformes). Występuje w Morzu Czerwonym jak i Morzu Śródziemnym, ma długość do 130cm. Wstępuje na małej głębokości 0-5m. Żyje pojedynczo lub w grupie. Żywi się rybami, poluje z zaskoczenia ukrywając się przy powierzchni wody.


Ryby fistulkowate (Fistulariidae)

Ryby fistulkowate (Fistulariidae)

Występuje w Morzu Czerwonym, ma długość do 150cm. Wstępuje w okolicy rafy lub nad dnem, żywi się małymi rybkami i krewetkami. Żyje pojedynczo lub w grupie.


Ryby rozdymkokształtne


Ryby rozdymkowate (Tetraodontidae)

Ryby rozdymkowate (Tetraodontidae)

Rodzina rozdymkowate, długość do 30cm, występuje blisko rafy, nie jest dobrym pływakiem.


Ryby najeżkowate (Diodontidae)

Ryby najeżkowate (Diodontidae)

Najeżka jest rybą trudną do pomylenia, żyje głównie w płytkich wodach, posiada kolce, które najeża kiedy jest przestraszona. Można ja spotkać na małych głębokościach w pobliżu rafy koralowej.


Ryby najeżkowate (Diodontidae)

Ryby kosterowate

Rodzina kosterowate, dorasta do 45cm, nie pływa szybko ale porusza się z gracją.


Ryby węgorzokształtne


Murena olbrzymia (Gymnothorax javanicus)

Murena olbrzymia (Gymnothorax javanicus)

Rząd węgorzokształtne, rodzina murenowate, morska ryba drapieżna prowadząca nocny tryb życia, dzień spędza w zagłębieniach skalnych, wystawiając przeważnie tylko głowę. Żywi się rybami, a nie gardzi również głowonogami czy mięczakami.


Ryby Kongerowate (Congridae)

Ryby Kongerowate (Congridae)

Wyglądem przypomina węgorza europejskiego, jest jednak zdecydowanie większy, ubarwienie ciała brunatne, część brzuszna biaława, ciało znacznie wydłużone, wężowate, bez łusek, płetwa grzbietowa, ogonowa i odbytowa połączone, linia boczna pełna.


Ryby Węgorzyki (Gorgasia sillneri)

Węgorzyki (Gorgasia sillneri)

Rodzina heterocongridae, długość do 40cm. najczęściej zamieszkuje piaszczyste dno z wyczuwalnym prądem wody, żyje w dużych koloniach dochodzących nawet do 1000 osobników.


Ryby skorpenokształtne


Ryby skorpenowate (Scorpaenidae)

Ryby skorpenowate (Scorpaenidae)

Ryby skorpenowate posiadają ciało krępe, dużą głowę oraz oczy i otwór gębowy, ubarwienie kamuflujące, zwykle jedna (czasami dwudzielna) płetwa grzbietowa, wiele gatunków posiada kostne narośle i długie kolce, często z jadem.


Skrzydlice (Pterois volitans)

Skrzydlice (Pterois volitans)

Skrzydlice to niebezpieczne ryby, posiadają kolce jadowe, kontakt z nimi może powodować u człowieka paraliż a nawet śmierć. Prowadzą drapieżny tryb życia. Często poławiana jako ryba konsumpcyjna, lub trzymana w akwariach.


Ryby Szkaradnice (Synanceia verrucosa)

Ryby Szkaradnice (Synanceia verrucosa)

Drapieżna ryba morska z rodziny skorpenowatych. Uważana za jedno z najbardziej jadowitych zwierząt morskich. Ukłucia mogą być śmiertelne dla człowieka. Występuje na rafach koralowych Morza Czerwonego, Oceanu Indyjskiego, Oceanu Spokojnego.


Ryby igliczniowate (Syngnathidae)


Konik morski (Hippocampus hippocampus)

Konik morski (Hippocampus hippocampus)

Rodzaj morskiej ryby z rodziny igliczniowatych (Syngnathidae). Ma bardzo charakterystyczny kształt ciała i głowę przypominającą konia.


Iglicznia (Syngnathus)

Iglicznia (Syngnathus)

Rodzina ryb igliczniokształtnych (Syngnathiformes) – obejmuje ponad 250 gatunków.


Fletnica (Aulostomidae)

Fletnica (Aulostomidae)

Inna nazwa to rurecznica, rodzina drapieżnych ryb morskich z rzędu igliczniokształtnych (Syngnathiformes). Ciało bocznie spłaszczone, mocno wydłużone.


Gady


Żółwie (Testudines, Chelonia)

Żółwie (Testudines, Chelonia)

Żółwie dzielą się na 13 rodzin i obejmuje ok. 220 współcześnie żyjących gatunków. Wśród żółwi spotyka się zwierzęta zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, wodne i lądowe. Wszystkie są jajorodne.


Wąż morski

Wąż morski

Węże morskie są bardzo płochliwe, atakują tylko gdy są do tego zmuszone.


Ssaki


Delfiny (Delphinus)

Delfiny (Delphinus)

Delfiny są wspaniałą atrakcją nurkowania, kiedy się pojawiają wzbudzają zawsze sporą sensację. Kontakt z delfinem pozostaje na długo w pamięci. Jeżeli uda się zrobić zdjęcia zadowolenie może być podwójne.


Syreny (Sirenia)

Syreny (Sirenia)

Syreny (Sirenia) - rząd dużych ssaków prowadzących wyłącznie wodny tryb życia. Wyjątkowość ich polega na tym, że są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi.


Koralowce


Korale miękkie (korkowce)

Korale miękkie (korkowce)

Możemy zobaczyć je na stokach rafy, głównie w miejscach o stałym przepływie wody.


Koral millepora (Milleporidae)

Koral millepora (Milleporidae)

Typ parzydełkowce, gromada stułbiopławy. Występuje na głębokości 2-20m. Jest bardzo parzący, występuje w miejscach o silnym prądzie i dużym nasłonecznieniu. Posiada kruchy szkielet wapienny.


Cup corals (Dendrophyllidae)

Cup corals (Dendrophyllidae)

Koral kubełkowy, jednocześnie i twardy i miękki, niezbyt wielki ale bardzo piękny, posiada kolor od żółtego, poprzez zielony aż do brązowego.


Korale madreporowe (Hexacorallia)

Korale madreporowe (Hexacorallia)

Korale madreporowe, korale rafotwórcze - rząd koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia), do którego należą drobne, osiadłe, przeważnie kolonijne polipy wytwarzające zewnętrzne szkielety z węglanu wapnia tworzące zwartą, wapienną masę.


Szkarłupnie (Echinodermata)


Rozgwiazdy (Asteroidea)

Rozgwiazdy (Asteroidea)

Gromada morskich drapieżników z typu szkarłupni. Występują w różnorodności barw, kształtów i rozmiarów. Są bardzo powolne, pełzają leniwie, poszukując zdobyczy.


Jeżowce (Echinoidea)

Jeżowce (Echinoidea)

Kształt ciało jeżowca zbliżony jest do kulistego. Na szkielecie znajdują się guzki, połączone ruchomo z panewkami kolców. Kolce otaczających gęsto ciało jeżowca, chroniąc je przed intruzami.


Strzykwy (Holothuroidea)

Strzykwy (Holothuroidea)

Ogórczaki - królestwo zwierząt typ szkarłupnie (zobacz systematyka fauny i flory). Gromada liczy ok. 1000 gatunków osiągających rozmiary do 1 metra długości.


Liliowce (Crinoidea)

Liliowce (Crinoidea)

Liliowiec to paw nocy, za dnia nieaktywny, wychodzi na łowy w porze nocnej. Wygląda prześlicznie z rozłożonymi ramionami. Posiada 10 lub więcej promieniście ułożonych ramion. Każde ramię ma oś główna oraz wiele, prostopadle do niej ułożonych gałęzi noszących nazwę pinnuli.


Wężowidła (Ophiuroidea)

Wężowidła (Ophiuroidea)

Królestwo zwierząt, typ szkarłupnie. Poruszają się przy pomocy pięciu ramion, są spokrewnione z rozgwiazdami. Mogą posiadać ciało gładkie lub kolczaste.


Gorgona (Gorgonocephalidae)

Gorgona (Gorgonocephalidae)

Królestwo zwierząt, typ szkarłupnie, gromada wężowidła (Ophiuroidea), polska nazwa - chyba kędzierzawiec (gorgonocephalidae)


Ślimaki nagoskrzelne (Nudibranchia)

Ślimaki nagoskrzelne (Nudibranchia)

Szeroko rozpowszechniony rząd ślimaków, należący do podgromady tyłoskrzelnych. Obejmuje ślimaki bezmuszlowe. Istnieje ponad 3000 znanych gatunków. Większość ślimaków nagoskrzelnych jest mięsożerna. Niektóre żywią się gąbkami, inne polipami, inne mszywiołami, a niektóre jedzą inne ślimaki morskie.


Gąbki (Porifera, Spongiaria)

Gąbki (Porifera, Spongiaria)

Są wielokomórkowymi zwierzętami bezkręgowymi, występują od wczesnego kambru do dnia dzisiejszego. Żyją wyłącznie w wodzie, głównie wodzie słonej, nieliczne okazy występują w wodzie słodkiej. Obecnie występuje około 1600 gatunków.


Serpula (Serpulidae)

Serpula (Serpulidae)

Typ pierścienice, gromada wieloszczety, rurka wapienna znajduje się w koralowcu, dwie kolorowe spirale pełniące rolę macek wystają na zewnątrz. Przestraszone momentalnie znikają.


Ukwiały (Actiniaria)

Ukwiały (Actiniaria)

Ukwiały (Actiniaria) - rząd jamochłonów zaliczany do podgromady koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia), gromady koralowców, rozpowszechniony we wszystkich niemal morzach świata.