Morze Śródziemne

atlas fauny i flory


Często w trakcie wyjazdów do Chorwacji, Francji czy Hiszpanii udaje na się zanurkować. Pod wodą czeka wspaniały świat, którego często nie znamy. Poniżej zamieszczam owoce mojej kilkuletniej pracy jako podwodnego fotografa. Strona cały czas będzie rozbudowywana aby być pomocą dla wszystkich kochających nurkowanie.

Ryby Morza Śródziemnegoa

Ryby Morza Śródziemnego

Gromada ryby (Pisces) - to najczęściej spotykana grupa zwierząt morskich, ich różnorodność może przyprawić o zawrót głowy. Wśród ryb możemy wyróżnić szereg rodzin skupiających osobniki o podobnej budowie i zwyczajach.


Gąbki (Porifera, Spongiaria)

Gąbki (Porifera, Spongiaria)

Są wielokomórkowymi zwierzętami bezkręgowymi, występują od wczesnego kambru do dnia dzisiejszego. Żyją wyłącznie w wodzie, głównie wodzie słonej, nieliczne okazy występują w wodzie słodkiej. Obecnie występuje około 1600 gatunków.


Ukwiały (Actiniaria)

Ukwiały (Actiniaria)

Ukwiały (Actiniaria) - rząd jamochłonów zaliczany do podgromady koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia), gromady koralowców, rozpowszechniony we wszystkich niemal morzach świata.


Mszywioły (Bryozoa)

Mszywioły (Bryozoa)

Mszywioły (Bryozoa) - typ zwierząt kolonijnych, o wysokim stopniu organizacji kolonii. Występuje około 5tys. gatunków. Przeważnie żyją w morzach, niektóre w wodach słodkich. Większość prowadzi osiadły tryb życia.


Wieloszczety (Polychaeta)

Wieloszczety (Polychaeta)

Gromada (ok. 10 000 opisanych gatunków, szacunkowa liczba wszystkich gatunków - ponad 100 000) należą do pierścienic (Annelida) i stanowią najliczniejszą grupę. Wieloszczety to głównie organizmy morskie, mogą prowadzić osiadły tryb życia jak i poruszać się po dnie.


Wieloszczet wędrujacy (Hermodice carunculata)

Wieloszczet wędrujacy (Hermodice carunculata)

Wieloszczet o długim cylindrycznym ciele, złożony z ponad 100 segmentów. Każdy segment posiada szczecinki służące do poruszania się oraz zewnętrzne skrzela. Nie należy jej dotykać, białe szczecinki bardzo mocną parzą.


Skorupiaki


Kraby (Brachyura)

Kraby (Brachyura)

Grupa krótkoodwłokowych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów. Kraby żyją bardzo powszechnie (opisano ponad 10 tysięcy gatunków)we wszystkich morzach i oceanach. Żyją w strefie dennej, poruszają się przy pomocy nóg po dnie, nie umieją pływać.


Kraby pustelniki (Paguroidea)

Kraby pustelniki (Paguroidea)

Od innych dziesięcionogów odróżnia się brakiem pancerza na odwłoku. Chronić miękki odwłok, ukrywajac go w znalezionych muszlach martwych mięczaków, w zasadzie cały czas mieszkają w muszlach innych skorupiaków.


Łopaciarze (Scyllarides latus)

Łopaciarze (Scyllarides latus)

Skorupiaki o charakterystycznych "łopatach" z przodu. Ubarwienie czerwono-brązowe, przednie czułki są fioletowe, podobnie mogą być ubarwione krawędzie łopat. Spotykany na pionowych skałach z dużą ilości zagłębień i grotek.


Racznica (Galathea strigosa)

Racznica (Galathea strigosa)

Ubarwienie czerwono-brazowe z charakterystycznymi niebieskimi pasami. Występuje na dnie skalistym schowana w zagłębieniach i grotach. Łatwo ją spotkać na nurkowaniu nocnym. Dość płochliwa, przestraszona bardzo szybko znika miedzy skałami.


Homar (Nephropidae)

Homar (Nephropidae)

Rodzina skorupiaków należąca do rzędu dziesięcionogów. Poławiane gospodarczo na dużą skalę. Są źródłem smacznego mięsa, zaliczanym do owoców morza. Wyglądem przypomina raka jest jednak od niego zdecydowanie większy.


Langusta (Palinurus vulgaris)

Langusta (Palinurus vulgaris)

Langusty można spotkać zarówno w Morzu Śródziemnym jaki Czerwonym. Zamieszkują, małe groty i zagłębienia w skałach, gdzie chowają się w czasie zagrożenia. Można spotkać je już od głębokości 10m.


Krewetki


Krewetka czysciciel (Stenopus spinosus)

Krewetka czysciciel (Stenopus spinosus)

Krewetka czyściciel występuje na skalistym podłożu, głównie w małych grotkach. Nurkowie mogą ją spotkać głównie w nocy. Ubarwienie pomarańczowe lub czerwone. Długość 3-7cm.


Krewetka atlantycka (Palaemon elegans)

Krewetka atlantycka (Palaemon elegans)

Charakterystyczne, kontrastowe ubarwienie: ciało przezroczyste z ciemnobrązowożółtymi pasami, na kończynach żółte i niebieskie przepaski.


Krewetka niebieska

Krewetka niebieska

Krewetka niebieska - to robocza nazwa, bo nie wiem co to za gatunek.


Krewetka pasiasta (Plesionika narval)

Krewetka pasiasta (Plesionika narval)

Mała krewetka 2-4cm, żyjąca w zagłębieniach skał, szczelinach. Preferuje stadne życie, ubarwienie jasne z czerwonymi pasami wzdłuż całego ciała.


Krewetka arlekin (Gnathophyllum elegans)

Krewetka arlekin (Gnathophyllum elegans)

Rzadka krewetka o wielkości 2-3cm, posiada charakterystyczny nieprzeźroczysty nakrapiany tułów.


Mięczaki


Ośmiornica (Octopoda)

Ośmiornica (Octopoda)

Typ mięczaki gromada głowonogi dwuskrzelne (Dibranchiata), zamieszkują głównie wody przybrzeżne mórz strefy ciepłej i gorącej. Ośmiornice są zwierzętami cechującymi się stosunkowo wysoką inteligencją.


Mątwa (Sepioidea)

Mątwa (Sepioidea)

Typ mięczaki gromada głowonogi dwuskrzelne (Dibranchiata), zamieszkują głównie wody przybrzeżne mórz strefy ciepłej i gorącej. Mątwy potrafią zmieniać barwę, dostosowując się do koloru otoczenia.


Szołdra (Pinna nobilis)

Szołdra (Pinna nobilis)

Szołdra jest to gatunek endemiczny Morza Śródziemnego, należących do rodziny Pinnidae. Ten duży, brązowy wachlarzowaty małż, jest jednym z największych na świecie, osiągając długość do 1,2 metra.


Ślimaki nagoskrzelne (Opisthobranchia)

Ślimaki nagoskrzelne (Opisthobranchia)

Występuje na małych głębokościach 0-30m. Posiadają wielokolorowe ubarwienie. Wielkość bardzo różna od 2-6cm. Występują lata, że jest ich pełno, w innych praktycznie nie do zobaczenia.


Ślimaki tyłoskrzelne (Opisthobranchia)

Ślimaki tyłoskrzelne (Opisthobranchia)

Obejmuje głównie gatunki morskie i nieliczne słodkowodne. Występują głównie w strefach przybrzeżnych. Bardzo mały ślimaczek 1-2cm wielkość, ale naprawdę szybki, jak na ślimaka.


Szkarłupnie (Echinodermata)


Rozgwiazdy (Asteroidea)

Rozgwiazdy (Asteroidea)

Gromada morskich drapieżników z typu szkarłupni. Występują w różnorodności barw, kształtów i rozmiarów. Są bardzo powolne, pełzają leniwie, poszukując zdobyczy.


Jeżowce (Echinoidea)

Jeżowce (Echinoidea)

Kształt ciało jeżowca zbliżony jest do kulistego. Na szkielecie znajdują się guzki, połączone ruchomo z panewkami kolców. Kolce otaczających gęsto ciało jeżowca, chroniąc je przed intruzami.


Strzykwy (Holothuroidea)

Strzykwy (Holothuroidea)

Ogórczaki - królestwo zwierząt typ szkarłupnie (zobacz systematyka fauny i flory). Gromada liczy ok. 1000 gatunków osiągających rozmiary do 1 metra długości.


Liliowce (Crinoidea)

Liliowce (Crinoidea)

Liliowiec to paw nocy, za dnia nieaktywny, wychodzi na łowy w porze nocnej. Wygląda prześlicznie z rozłożonymi ramionami. Posiada 10 lub więcej promieniście ułożonych ramion. Każde ramię ma oś główna oraz wiele, prostopadle do niej ułożonych gałęzi noszących nazwę pinnuli.


Wężowidła (Ophiuroidea)

Wężowidła (Ophiuroidea)

Królestwo zwierząt, typ szkarłupnie. Poruszają się przy pomocy pięciu ramion, są spokrewnione z rozgwiazdami. Mogą posiadać ciało gładkie lub kolczaste.


Gorgona (Gorgonocephalidae)

Gorgona (Gorgonocephalidae)

Królestwo zwierząt, typ szkarłupnie, gromada wężowidła (Ophiuroidea), polska nazwa - chyba kędzierzawiec (gorgonocephalidae)