Fizyka nurkowania

wiedza nurkowa


Fizyka przyda się każdemu nurkowi a fizyka nurkowania w szczególności. Takie pojęcia jak: ciśnienie, atmosfera, bar, ciśnienie parcjalne, przemiana gazowa to tylko niektóre pojęcia, które należy poznać.

Zakładam że osobą korzystającym z niniejszego skryptu są znane podstawy dotyczące jednostek, tych z układu SI jak i starego CGS. Przypomnę tylko że, jednostkami:

Woda, to w niej nurkujemy, może być słodka lub słona, warto poznać kilka aspektów związanych z nurkowaniem.

 1. O wodzie słów kilka.
 2. Ciśnienie, gęstość, objętość gazu w wodzie.
 3. Opory ruchu w wodzie.
 4. Wymiana ciepła w wodzie.
 5. Rozchodzenie się dźwięku w wodzie.
 6. Wpływ wody na światło słoneczne.
 7. Jak widzimy w wodzie.
 8. Prawo Snelliusa - załamanie światła.

Naszą wycieczkę po fizyce nurkowania zaczniemy od informacji o ciśnieniu.

 1. Ciśnienia; atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne.
 2. Ciśnienie parcjalne - Prawo Daltona.
 3. Ciśnienie atmosferyczne w górach.
 4. Powietrze jako główny czynnik oddechowy.
 5. Prawo Archimedesa a pływalność.
 6. Równanie gazu doskonałego.
 7. Prawo Henry'ego.
 8. Prawo Nernsta
 9. Prawa Ficka
 10. Zjawiska Joule'a-Thomsona
 11. Efekt Venturiego
 12. Prawo Bernoulliego

Zadania z fizyki nurkowania

 1. Fizyka w zadaniach - poziom podstawowy.

Dodatki

 1. Pytania teoria
 2. Pytania zadania