Znaki nurkowe

komunikacja w nurkowaniu


Milczący świat, tak często określa się środowisko wodne. Określenie to w pełni oddaje, problem jaki mamy z komunikacją, gdy zaczynamy nurkować. Sposób komunikacji powszechnie wykorzystywany czyli mowa, zupełnie się nie sprawdza. Nurek mówiący bezpośrednio do wody wydaje z siebie dźwięki przypominające bulgot a jego mowa jest zupełnie niezrozumiała. Dzieje się tak na skutek dużo większej gęstości wody niż powietrza.

Nurkowie opracowali więc język znaków, który pozwala porozumiewać się pod wodą we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących nurkowania. Tu zwrócę uwagę że niektóre znaki nurkowe mogą się różnić miedzy sobą zależnie od organizacji nurkowej.
Znaki nurkowe, to nie jedyna forma porozumiewania, często dotyk, lina czy światło pozwala na przekazywanie podstawowych informacji.

Komunikaty przekazywane przy pomocy:

Znaki dotyczące ciśnienia czynnika oddechowego

Znaki dotyczące ciśnienia czynnika oddechowego w butli zostały zamieszczone na osobnej stronie.

Znaki Nurkowe

Znaki należy pokazywać partnerowi nurkowemu po upewnieniu się że zwraca na nas uwagę.
Zwrócić na siebie uwagę możemy:

Znaki powinny być pokazywane powoli i wyraźnie, aby znak był dobrze widoczny powinien być pokazywany poza obrysem ciała a nie przed klatką piersiową jak to zwykle bywa. Poniższe rysunki, specjalnie pokazują sylwetkę nurka, a nie tylko znak, aby pokazać prawidłową technikę sygnalizacji.