Łodzik (Nautilidae)

Morze ŚródziemneKrólestwo zwierząt, gromada: głowonogi (Cephalopoda)

Łodziki (Nautilidae) głowonóg czteroskrzelny (Tetrabranchiata), są jedynymi głowonogami posiadającymi prawdziwą muszlę zewnętrzną. Przetrwały w prawie nie zmienionej formie blisko 300mln lat. Ubarwienie muszli białawe w poprzeczne brązowe pręgi. Wnętrze muszli pokrywa warstwa masy perłowej. Muszla łodzika posiada symetryczną budowę i jest zwinięta spiralnie, wewnątrz podzielona przegrodami na szereg komór, z których największa, ostatnia, stanowi schronienie dla ciała zwierzęcia, pozostałe puste pełnią rolę pływaka przy unoszeniu się w toni wodnej (mogą być wypełnione gazem). Wszystkie komory połączone są ze sobą za pomocą cienkiego przewodu, tzw. syfonu, będącego przedłużeniem ciała Łodzika. Dawniej nautilidae dominowały wśród bezkręgowców zamieszkujących morza. Obecnie znanych jest 6 gatunków, żyjących w oceanie Indyjskim i Atlantyckim, osiągających długość 10-30 cm. Zwierzę porusza się podobnie jak wszystkie głowonogi na zasadzie odrzutu wody wystrzykiwanej z lejka. Pożywienie stanowią bezkręgowce wodne i padlina. Łodzik posiada 82-90 ramion nie mających przyssawek.