Średnie ciśnienie

automat oddechowy


Wyobraźmy sobie automat, w którym w komorze wodnej została dołożona dodatkowa sprężyna a wyjście węża wdechowego zostało zaślepione. Zrezygnujemy także z układu dźwigni.

automat oddechowy - pierwszy stopień

Komorę między wlotem automatu oddechowego a gniazda nazwijmy komorą wysokiego ciśnienia , a komorę od gniazda do wyjścia z pierwszego stopnia komorą średniego ciśnienia.

Sprężyna 2 działa z dużą siłą Fs na membranę powodując jej odkształcenie w dół . Ruch membrany przekazywany jest za pośrednictwem popychacza na grzybek, który zostanie odsunięty w "dół".

Jeżeli do automatu doprowadzimy powietrze pod wysokim ciśnieniem, to wpłynie ono do komory wysokiego ciśnienia i dalej przez otwarty układ redukcji do komory średniego ciśnienia . W komorze średniego ciśnienia, ciśnienie będzie się zwiększać, gdyż dalszy przepływ jest niemożliwy (patrz rys poniżej)

Membrana przestanie oddziaływać na grzybek w momencie, gdy ciśnienie w komorze średniego ciśnienia wzrośnie do takiej wartości, że siła zależna od tego ciśnienia zrównoważy siłę wywołaną naciskiem sprężyny 2 i siłę wywołaną ciśnieniem w komorze wodnej.

W komorze średniego ciśnienia powstanie więc pewne stałe nadciśnienie, w stosunku do komory wodnej, zależne wyłącznie od siły nacisku sprężyny 2.
Należy zauważyć, że jeżeli ciśnienie w komorze wodnej będzie rosnąć, rosnąć będzie również ciśnienie w komorze średniego ciśnienia, w taki sposób aby różnica ciśnień była zachowana. Wartość nadciśnienia w tej komorze zależy od konstrukcji automatu (dla danego typu automatu jest stała) i wynosi ok. 10at ( 1 MPa ).

Opisany stopień redukcji utrzymuje stałe nadciśnienie powietrza w stosunku do ciśnienia otoczenia. Wartość tego nadciśnienia jest na tyle duża, że powietrzem tym płetwonurek nie może bezpośrednio oddychać . Należy wprowadzić dodatkowo drugi stopień redukcji ciśnienia.