Skala Beauforta

Hydrologia i locja


Skala Beauforta służy do opisywania intensywności wiatru, opartego głównie na stanie morza i rodzaju fal. Pozwala oceniać siłę wiatru na podstawie obserwacji powierzchni morza (dotyczy zachowania się fali na pełnym morzu) lub obiektów na lądzie, nie ma więc potrzeby używania przyrządów pomiarowych.

Skala została opracowana w 1806r. przez Francisa Beauforta (irlandzki hydrograf, oficer floty brytyjskiej). Początkowo skala nie określała prędkości wiatru, lecz wymieniała ilościowe cechy od 0 do 12 określające sposoby w jaki powinny pływać żaglowce - od wystarczające, aby mieć sterowność do takiego, przy którym "płótna" nie mogą wytrzymać. Dopiero około 20lat później przybrała obecny charakter.

Skala Beauforta jest 13 stopniowa (0-12)

Stopień Beauforta Prędkość wiatru w m/s Prędkość wiatru w węzłach Nazwa wiatru Wpływ wiatru na morze Wpływ wiatru na ląd Wpływ wiatru na jachty
0 0,2 0,5 cisza tafla lustrzana bezruch powietrza żagle zwisają
1 1,5 3 powiew łuska, niewielkie zmarszczki dym unosi się prawie pionowo żagle na wiatr stoją dobrze
2 3,3 6 słaby drobna, krótka fala o szklistych grzbietach odczuwalny powiew na twarzy dobry wiatr do żeglowania
3 5,4 10 łagodny jak wyżej wiatr porusza liście jachty lekko pochylają się
4 7,9 15 umiarkowany na grzbietach fal tworzy się piana wiatr porusza gałązki bardzo dobry wiatr do żeglowania
5 10,7 21 świeży gęste białe grzebienie na falach, poszum morza wiatr porusza większe gałęzie tylko większe jachty niosą pełne żagle
6 13,8 27 silny powstają grzywacze wiatr porusza grube gałęzie jachty refują nieco żagle, wiatr zaczyna grać na wantach
7 17,1 33 bardzo silny równoległe pasma piany wiatr porusza cieńsze pnie jachty refują przednie lub/i tylne żagle
8 20,7 40 sztorm wysokie, długie fale wiatr ugina pnie jachty zarefowane
9 24,4 47 silny sztorm fale i pasma piany oraz jak wyżej wiatr unosi drobne przedmioty jachty niosą żagle sztormowe
10 28,4 55 bardzo silny sztorm morze białe od piany, fale przewalają się wiatr łamie gałęzie i drzewka w kursie bajdewind jachty nie posuwają się
11 32,6 63 gwałtowny sztorm wiatr zrywa wierzchołki fal, pył wodny wiatr łamie pnie drzew 1/3 żagli sztormowych
12 >36,9 >71 huragan kipiel, huk morza wiatr niszczy budynki jachty nie niosą żagli
Skala Beauforta stopień 1

Skala Beauforta stopień 1 wiatr - powiew, morze - łuska, niewielkie zmarszczki.

Skala Beauforta stopień 3

Skala Beauforta stopień 2 wiatr - słaby, morze - drobna, krótka fala o szklistych grzbietach.

Skala Beauforta stopień 3

Skala Beauforta stopień 3 wiatr - łagodny, morze - drobna, krótka fala o szklistych grzbietach.

Skala Beauforta stopień 4

Skala Beauforta stopień 4 wiatr - umiarkowany, morze - na grzbietach fal tworzy się piana.