Zestaw butlowy P-22

Historia nurkowania


Rys. przekrój przez łącznik butli P-22

Zestaw butlowy P-22 składa się dodatkowo z noszaka, do którego przymocowane są dwa pasy naramienne o regulowanej długości i jednego brzusznego wyposażonego w klamrę umożliwiającą rozpięcie jedną ręką. Butle połączone są łącznikiem. Między butlami znajdują się pływaki służące do zrekompensowania ujemnej pływalności zestawu butlowego. Napełniony maksymalnie powietrzem zestaw butlowy wykazuje lekko ujemną pływalność. Opróżniony z powietrza wykazywał pływalność lekko dodatnią. Do zestawu dołączony jest manometr (rozwiązanie obecnie nie stosowane).

Nowoczesne zestawy butlowe składają się z jednej butli tzw. solówki wyposażonej w zawór odcinający. Urządzenie rezerwy jest coraz rzadziej montowane. Kontrolę wartości ciśnienia dokonuje się przy użyciu manometru podłączonego do pierwszego stopnia automatu, do wyjścia HP. Rolę noszaka i pływaków spełnia kamizelka wypornościowa typu "Jacket".