Koral millepora (Milleporidae)

Niebezpieczne zwierzęta morskie


Millepora dichotoma

Fire coral

Typ parzydełkowce, gromada stułbiopławy. Występuje na głębokości 2-20m. Jest bardzo parzący, występuje w miejscach o silnym prądzie i dużym nasłonecznieniu. Posiada kruchy szkielet wapienny. Żywi się planktonem, występuję razem z symbiotycznymi glonami - zooksantelle.

Koral millepora (Milleporidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Millepora dichotoma - Fire coral

fot. Andrzej Martin Kasiński

Millepora platyphylla

Plate fire coral

Typ parzydełkowce, gromada stułbiopławy. Występuje na głębokości 2-20m. Jest bardzo parzący, występuje w miejscach o silnym prądzie i dużym nasłonecznieniu. Posiada kruchy szkielet wapienny. Żywi się planktonem, występuję razem z symbiotycznymi glonami - zooksantelle.

Millepora dichotoma - Plate fire coral

fot. Andrzej Martin Kasiński