Kraby (Brachyura)

Morze Śródziemne


Kraby (Brachyura, z języka greckiego krótki odwłok/ogon) - grupa krótkoodwłokowych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów. Kraby żyją bardzo powszechnie (opisano ponad 10 tysięcy gatunków)we wszystkich morzach i oceanach. Żyją w strefie dennej, poruszają się przy pomocy nóg po dnie, nie umieją pływać. Potrafią się doskonale maskować, bądź przy pomocy ukwiałów lub roślinności. Ogólnie są nieufne i na widok nurków szybko znikają w rozpadlinie skalnej lub pod kamieniami. Mogą poruszać się do przodu, do tyłu lub bokiem. Kraby posiadają pierwszą parę odnóży przekształconą w szczypce. Głowotułów jest szeroki, okrągławy lub trapezowaty, okryty twardym pancerzem (karapaks). Czułki obu par silnie skrócone. Odwłok zredukowany, krótki i wąski, podwinięty pod głowotułów. Odnóża odwłokowe służą do podtrzymywania jaj (pleopodia) lub jako narządy kopulacyjne (gonopody). Kraby mogą być padlinożercami, roślinożercami, żywić się detrytusem lub polować. Ich ofiarami często padają duże bezkręgowce.

Krab

Pancerz spłaszczony

krab

fot. Bogdan Wątor

Mały Krab pod ukwiałem

krab

fot. Andrzej Martin Kasiński

Krab

Ilia nucleus

krab

fot. Andrzej Martin Kasiński
Krab
???

krab

fot. Bartek Łuczywo

Krab
???

krab

fot. Bartek Łuczywo

Krab
???

krab

fot. Bartek Łuczywo