Liliowce (Crinoidea)

Morze Czerwone


LILIOWCE, gromada należąca do szkarłupni (Echinodermata) obejmuje liczne gatunki kopalne (ok. 5000 znane skamieniałości od ordowiku) i około 800 współczesnych. Liliowiec to paw nocy, za dnia nieaktywny, wychodzi na łowy w porze nocnej. Wygląda prześlicznie z rozłożonymi ramionami. Posiada 10 lub więcej promieniście ułożonych ramion. Każde ramię ma oś główna oraz wiele, prostopadle do niej ułożonych gałęzi noszących nazwę pinnuli. Żyje w morzach tropikalnych, np. Morze Czerwone. Najczęściej w trakcie nurkowania spotykane są liliowce pierzaste czyli beztrzoneczkowe (Comatulida), inny podrząd to liliowce trzoneczkowe (Pentacrinoidea).

Charakteryzują się kielichową budową ciała, w górnej szerszej części znajduje się otwór gębowy otoczony pierzastymi ramionami, wyścielonymi nabłonkiem migawkowym. Zadaniem ramion jest napędzanie pokarmu. Długość ramion bardzo zróżnicowana od kilku centymetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Ramiona posiadają zdolność regeneracji, potrafią odrosnąć w całości.

Posiadają wapienny szkielet i najczęściej pięcio ramienną symetrię (lub wielokrotność).

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

Liliowce (Crinoidea)

fot. Bogdan Wątor

fot. Bogdan Wątor