Łopaciarze (Scyllarides latus)

Morze Śródziemne


Łopaciarz

Scyllarides latus

Skorupiaki o charakterystycznych "łopatach" z przodu. Ubarwienie czerwono-brązowe, przednie czułki są fioletowe, podobnie mogą być ubarwione krawędzie łopat. Spotykany na pionowych skałach z dużą ilości zagłębień i grotek na głębokości 2-100m. Dorasta do 45cm.

fot. Andrzej Martin Kasiński

Łopaciarz mniejszy

Scyllarus arctus

Skorupiak podobny do łopaciarza jednak znacznie mniejszy. Wielkość maksymalna do 15cm. Cechą charakterystyczną są "łopaty" o ząbkowanych krawędziach przednich. Można go spotkać na nurkowaniu nocnym na skalistych pionowych ścianach na głębokości od 3-15m. Ubarwienie brązowe, granatowe z czerwonymi pasami miedzy segmentami.

fot. Andrzej Martin Kasiński

fot. Andrzej Martin Kasiński