Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha)

fauna i flora polskich jezior


Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha), mięczak zaliczany do rzędu blaszkoskrzelnych właściwych, gromady małżów, zamieszkujący wody słodkie i o niskim zasoleniu, osiąga wielkość do 4 cm. Osobniki dorosłe prowadzą osiadły tryb życia, larwy mogą pływać swobodnie co powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się racicznicy w zbiorniku wodnym. Osobniki dorosłe żyją na małych głębokościach w jeziorach do głębokości 8m (powyżej termokliny). Racicznica ma duży wpływ na samooczyszczanie się zbiornika ze względu na sposób odżywiania. Dla prawidłowego rozwoju konieczna jest woda bogata w sole wapnia, (optymalna zawartość Ca w wodzie to 25 - 125 ppm). ponieważ młode rozwijające się larwy pobierają dużo wapnia z wody do budowy swoich muszli.

Warunki klimatyczne w polskich jeziorach sprzyjają szybkiemu rozmnażaniu się racicznicy. Samica może składa jaja od drugiego roku życia, jajeczka w liczbie ponad 40-1000 tys. są zapładniane przez samca w toni wodnej. Składanie jaj odbywa się w temperaturze ok. 14-16 stopni C, natomiast temperatura optymalna dla wychowu larw wynosi 20 - 22 stopnie i występuje w okresie letnim głównie przy powierzchni wody. Temperatura wody powyżej 31 stopni C jest dla racicznicy zabójcza.

Racicznica (Dreissena polymorpha)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Racicznica (Dreissena polymorpha)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Racicznica (Dreissena polymorpha)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Racicznica (Dreissena polymorpha)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Racicznica (Dreissena polymorpha)

fot. Andrzej Martin Kasiński