Fizjologia nurkowania

mieszanki oddechowe


Organizm ludzki przystosowany jest do warunków panujących na powierzchni Ziemi, a zanurzenie pod wodę niesie zagrożenia dla jego poprawnego funkcjonowania. Do najważniejszych problemów, z którymi spotyka się nurkująca osoba zaliczyć należy:

Pomimo tego, że płetwonurkowanie jest formą szeroko dostępnej turystyki kwalifikowanej, należy pamiętać, że wiele konsekwencji zdrowotnych nurkowania wymyka się intuicji początkującego płetwonurka. Skrupulatne poznanie zasad działania naszego organizmu podczas nurkowania jest więc niezbędnym warunkiem aby bezpiecznie uprawiać ten sport.
Człowiek aby żyć musi oddychać, prawidłowy przebieg tego procesu dostarcza do organizmu tlen.

Oddychanie

Proces oddychania polega na:

Zjawiska te są możliwe dzięki współdziałaniu dwóch układów sterowanych przez centralny układ nerwowy człowieka: