Uraz ciśnieniowy zatok

mieszanki oddechowe


Zatoki przynosowe stanowią układ przestrzeni powietrznych w kościach czaszki połączonych wąskimi przewodami z jamą nosową. Aby nie doszło do uszkodzenia zatoki w trakcie zmian ciśnienia, wywołanych zanurzaniem lub wynurzaniem, musi być kontakt zatoki z jamą nosową.

.

czołowe
sitowe
klinowe
szczękowe

Najczęstsze przyczyny:

Uraz ciśnieniowy może nastąpić (podobnie jak w przypadku barotraumy ucha) w dwóch sytuacjach:

Prowadzi to do obrzęku błony śluzowej, przesięku w zatoce, pękania naczyń krwionośnych, rozerwania błony śluzowej.

Objawy:

Zapobieganie:

Leczenie