Metodyka nauczania

stopnie CMAS


METODYKA NAUCZANIA

Warunki wstępne:

Przebieg szkolenia

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Komisja egzaminacyjna:

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka