Atlas fauny i flory

warunki współpracy


Pragnę wszystkim nurkującym przybliżyć podwodny świat. Jego integralną częścią jest fauna i flora. Nurkując mamy kontakt z rybami, krabami, koralami i różnego rodzaju roślinnością. Mam nadzieję, że atlas fauny i flory tu zamieszczony pozwoli wszystkim zainteresowanym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Jednocześnie apelują do wszystkich pragnących rozwijać atlas o pomoc w jego redagowaniu. Zdjęcia tu zamieszczone pochodzą z wyjazdów moich oraz moich znajomych i przyjaciół, jeżeli masz zdjęcia przedstawicieli podwodnego świata jeszcze nie zamieszczone na stronie koniecznie napisz.

Warunki współpracy przy tworzeniu Atlasu

  1. Przesyłając materiały, wyrażam zgody na publikowanie materiałów w Internecie w ramach strony "NURKOMANIA" z poszanowaniem praw autorskich (podpis pod zdjęciem).
  2. Jednocześnie  oświadczam, iż prezentowane materiały zostały przygotowane przez nadsyłającego (zdjęcia, opisy) i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
  3. Zdjęcia potrzebujemy w maksymalnej jakości albo 900x600px. Mile widziana identyfikacja okazu, czyli nazwa polska, albo łacińska albo angielska.

Podziękowania

Za pomoc przy tworzeniu atlasu pragnę podziękować następującym osobą.

  1. Bogdan Wątor
  2. Piotr Stós
  3. Bartek Sokalski
  4. Jacek Madejski
  5. Bartek Łuczywo
  6. Adrian Janikowski
  7. ... i Tobie