Nawigacja naturalna

Nurkowanie nawigacyjne


Pływając pod woda, świadomie lub nieświadomie korzystamy z nawigacji naturalnej. Nurkując zapamiętujemy charakterystyczne punkty ukształtowania dna, jego spadek, układ kamieni, głazów, podwodnych górek, charakterystyczne zatopione elementy. Wszystkie te informacje pozwalają wrócić do miejsca startu.

Wielu początkujących nurków, jest zaskoczona, jak ich bardziej doświadczani koledzy dobrze sobie z tym radzą, a sama umiejętność nie jest zbyt trudna, wystarczy obserwować mijane elementy. Mapka akwenu to doskonała pomoc w nawigacji, dzięki mapce możemy często bezbłędnie trafić do interesujących nas miejsc, możemy równie określić czy dane miejsce w ogóle nas interesuje. Z mapki dowiemy się o interesujących nas głębokościach, odległościach i ciekawych miejscach. Częste dobrze jest część mapki przerysować na tabliczkę, pomoże to w sytuacji wątpliwości czy dobrze płyniemy. Jak stworzyć własna mapkę dowiesz się na stronie mapka akwenu

Do nawigacji można wykorzystać: