Gady - żółwie

fauna i flora polskich jezior


W 2011 spotkałem pierwszego żółwia na Zakrzówku, nie był to gatunek rodzimy, a gatunek obcy (żółw żółtolicy), który może zagrozić przedstawicielom rodzimym - żółwiom błotnym. Poniżej zamieszczam opis i zdjęcia. Spotkany egzemplarz miał wielkość około 20cm i był wyjątkowo nieufny, uciekał około 7-10m i ukrywał sie w zaroślach, jak widział, że sie ponownie zbliżam uciekał ponownie, sytuacja powtórzyła sie trzykrotnie.

Żółw żółtolicy, żółtouchy (Trachemys scripta troostii)

Gromada: gady, rząd: żółwie. Karapaks owalny i spłaszczony z nieznaczną stępką barwy oliwkowo-zielonej do prawie czarnej u niektórych starszych żółwi. U młodych osobników pancerz i skóra ma kolor od żółto-zielonego do ciemnozielonego. Po bokach zielonej głowy występują rozszerzające się do tyłu żółte paski.

Długość karapaksu do 30 cm. Żyje w wodach słodkich stojących. Żółwie żywią się rybkami i żywymi, nie gardzi również roślinnością.

Żółwie żółtolice w Polsce uznawane są za gatunek inwazyjny, co oznacza, że nie wolno takich żółwi wypuszczać do środowiska naturalnego. Jego obecność w akwenie może zagrozić populacji ryb - zjada narybek i młode ryby

żółw żółtolicy (Trachemys scripta troostii)

fot. Andrzej Martin Kasiński

żółw żółtolicy (Trachemys scripta troostii)

fot. Andrzej Martin Kasiński

żółw żółtolicy (Trachemys scripta troostii)

fot. Andrzej Martin Kasiński

żółw żółtolicy (Trachemys scripta troostii)

fot. Andrzej Martin Kasiński