Opory oddechowe

automat oddechowy


Wszystkie automaty oddechowe charakteryzują się pewną wielkością oporów oddechowych, które wpływają na wielkość pracy jaką muszą wykonać mięśnie klatki piersiowej aby nastąpił wdech. Czym są one mniejsze, tym mniejszą pracę trzeba wykonać podczas oddychania i tym nurkowanie jest przyjemniejsze.

Opory oddechowe to opory przy wdechu i wydechu. Opór wdechu wyraża się wielkością podciśnienia jakie muszą wytworzyć płuca w stosunku do ciśnienia otoczenia, natomiast opór wydechu wyraża się wielkością nadciśnienia wytworzonego przez płuca w stosunku do ciśnienia otoczenia.

Sumaryczne podciśnienie wdechu wyraża się wzorem:

Pwdech = Pm + Pp + Ph

gdzie:

Pwydech = Ph

Opory mechaniczne i opory przepływu są tak małe, że możemy je pominąć. W większości automatów oddechowych nadciśnienie potrzebne na pokonanie tych oporów jest mniejsze od 20mm H2O (200 Pa).

« Wstecz Dalej »