Zawór

wielkości i materiały


Zawór butli służy do sterowania wypływu gazu (czynnika oddechowego). Zawór montowany jest w gwint znajdujący się w szyjce butli.

zawór butli

Szczegóły konstrukcyjne w poszczególnych zaworach są różne, ale pewne elementy występujące we wszystkich rozwiązaniach możemy wyszczególnić. Zaliczamy tu:

zawór butli

Czyli podsumowując: korpusie zaworu zamykającego znajduje się gniazdo. Grzybek poprzez płytkę zabierającą i trzpień, połączony jest z pokrętłem. Otwarcie przepływu gazu uzyskuje się, przez obrót pokrętła w lewo. Ruch ten poprzez trzpień i płytkę zabierającą, jest przekazywany na grzybek, który zostanie odsunięty od gniazda i umożliwi przepływ gazu. Grzybek porusza się po gwincie i całkowite jego odkręcenie wymaga wykonania kilku pełnych obrotów pokrętłem.

Bardzo ważne jest aby zawór butli zawsze odkręcać do końca. Proponuję przeczytać na początek opowiadanie "Konsekwencje nurkowania z niewłaściwie odkręconą butlą". Namacalny problem jest lepiej dostrzegalny. Wyjaśnienie zjawiska na stronie "Dlaczego odkręcenie zaworu odcinającego jest ważne?".

Wszystkie uszczelnienia w zaworze są wykonane dzięki uszczelnieniu typu oring. Należy pamiętać aby okresowo (najczęściej przy przeglądzie) wymienić wszystkie o-ringi na nowe i odpowiednio je nasmarować. Więcej o połączeniu typu oring znajdziesz na stronie uszczelnienie typu O-ring

Pamiętajmy, że grzybek zawsze odkręcamy do końca, niepełne jego odkręcenie powoduje ograniczenie wypływu powietrza z butli. Sytuacja taka jest niebezpieczna, na powierzchni nie odczuwamy żadnej różnicy w pracy automatu (zwiększenia oporów oddechowych), ale w miarę zwiększania głębokości nurkowania odczuwany coraz większe opory oddechowe aż do wrażenia braku powietrza.

Zamykanie przepływu powietrza uzyskuje się przez pokręceniem pokrętłem w prawo, aż do wystąpienia oporu. Należy pamiętać, że zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie grzybka (uszkodzenie szczeliwa) i nieszczelność na granicy grzybek-gniazdo. Aby uniknąć tego nigdy nie należy zakręcać zaworu "na siłę". Dzięki konstrukcji zaworu odcinającego manipulowanie nim, może odbywać się przy użyciu niewielkiej siły, a konstrukcja gniazda i grzybka zapewnia szczelność już przy lekkim dokręceniu.

UWAGA:

Ponieważ wiele osób przy manipulowaniu zaworem odcinającym, myli sobie kierunki i próbuje dokręcać już zakręcony zawór lub odkręcać zawór już maksymalnie odkręcony, przyjęło się, że zawór odcinający odkręcamy do końca i cofamy o 1/4 obrotu. Takie ustawienie zaworu pozwala osobom niewprawnym zorientować cię w jego ustawieniu, wyeliminuje także "szarpanie się" z pokrętłem, które zablokowało się w skrajnym położeniu. (zobacz również montaż sprzętu nurkowego)

Stosowane zawory

Jeżeli stosujemy pojedynczą butlę to zawór w butli może być:

zawór butliW zestawach dwu butlowych występują najczęściej dwa wyjścia, po jednym na każdej butli. Butle połączone są manifoldem. Manifold może być z lub bez zaworu separującego. Większym powodzeniem cieszą się manifoldy z zaworem separującym. Zwrócę tutaj również uwagę na fakt, że elementy wkręcane do butli, nie są takie same (są odbiciem lustrzanym). Należy posiadać na jednej butli zawór "lewy" a na drugiej zawór "prawy". Oba zawory łączy manifold

zawór butliManifold

W przypadku stosowania dwóch butli, należy użyć specjalny łącznik zwany manifoldem. Manifold umożliwia przepływ gazu między butlami. Jeżeli wyposażony jest w zawór umożliwia również odcięcie przepływu. Konstrukcyjnie manifold przypomina wydrążoną w środku śrubę rzymską na jednym końcu znajduje się gwint lewy a na drugim prawy. Manifold może być z uszczelnieniem:

zawór centryczny
manifold przed skręceniem

zawór centryczny

Manifold z uszczelnieniem centrycznym może posiadać dwa lub jeden oring

pokrętło zaworu

Gałki zaworów powinny być odporne na udezrenia oraz łatwe do kręcenia