Nurkowanie Chorwacja - Split

Galeria fotografii podwodnej


Split - miasto i port w Chorwacji (Dalmacja), nad Morzem Adriatyckim na niewielkim półwyspie. Jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji pod względem liczby mieszkańców. Posiada szereg zabytków, zachowanych w bardzo dobrym stanie. Historia Splitu zaczęła się za panowania cesarza Dioklecjana, który około roku 300 n.e.. wzniósł tu warowny pałac, pełniący rolę letniej rezydencji. Pozostałości pałacu są do dziś jedną z największych atrakcji miasta.

Warte zwiedzenia jest Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, powstałe w 1893 r. w Kninie i przeniesione do Splitu po II wojnie światowej. Są tu przede wszystkim eksponaty z okresu średniowiecza: broń, sprzęty domowe używane przed wiekami, wyroby ozdobne, monety. Ekspozycję o podobnej tematyce, ale dotyczącą innych epok, ma Muzeum Archeologiczne.

Zabytki Splitu

Tu historia spotyka się z teraźniejszością, 2000lat historii można zobaczyć w jednym miejscu. Do zwiedzania polecam Pałac Dioklecjana,

Pałac Dioklecjana

Pałac był ogromny, zajmował powierzchnię prawie 4 hektarów, pełnił nie tylko rolę letniej rezydencji, ale również koszar wojskowych, stacjonowały w nim dwa odziały wojska. Budowla została zaplanowana na wzór castrum romanum (warownego obozu rzymskiego), na prostokącie o wymiarach 214,0 x 175,0 m. Zabudowania przecinały dwie wewnętrzne ulice (cardo - podłużna i decumanus - poprzeczna). Na ich przecięciu znajdował się wewnętrzny dziedziniec (perystyl) - miejsce rozmaitych uroczystości. Całość była otoczona murami obronnymi o wysokości 26 m i grubości 2 m. Ich zwieńczenie stanowiło 16 baszt. Ulica poprzeczna rozdzielała część przeznaczoną na pomieszczenia gwardii cesarskiej od części reprezentacyjnej. Każda z ulic kończyła się bramą w murach: od strony zachodniej - Brama Żelazna (Porta Ferrea), północnej - Brama Złota (Porta Aurea), wschodniej - Brama Srebrna (Porta Argentea), południowej - Brama Brązowa (Porta Aenea). Ich nazwy wiązały się z materiałem, z którego zostały zrobione lub którym były ozdabiane.

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

Brama wschodnia?

Dioklecjan - Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, Diocles, Docles (ur. ok. 244 w Solinie zm. 3 grudnia 313 lub 316r.) - cesarz rzymski od 20 listopada 284 roku do 1 maja 305 roku. Wprowadził monarchię opartą na armii i scentralizowanej biurokracji. Był niezamożnym człowiekiem niskiego rodu i całe swe życie związał z armią. Wybrany przez żołnierzy na cesarza w 284 roku, a następnie zatwierdzony przez senat rzymski. Dioklecjan uważał się za potomka boga Jowisza. W 293 roku Dioklecjan utworzył tetrarchię, czyli system rządów, w którym władzę w imperium sprawowało czterech ludzi, kontrolujących różne obszary geograficzne - Dioklecjan (wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego), Maksymian (Italia i Afryka), Galeriusz (dolina Dunaju i Bałkany) i Konstancjusz Chlorus (Brytania, Galia i Hiszpania).

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

wewnętrzny dziedziniec (perystyl)

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

wewnętrzny dziedziniec (perystyl)

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

podziemia pałacu są bardzo rozbudowane, w większości z nich są sklepy z pamiątkami

Katedra św. Dujama

Znajduje się po wschodniej stronie perystylu. Wstęp kosztuje 5 kn.

Naprzeciw niej znajdowało się wzniesione jeszcze za życia cesarza mauzoleum. Była . Do wnętrza mauzoleum prowadził portyk od strony ulicy przecinającej założenie w kierunku podłużnym.

Katedra w Splicie jest najstarszą katedra na świecie. Powstała na planie ośmioboku, za czasów cesarza Dioklecjana i miała być jego mauzoleum. Jednak dość szybko przemianowano ją na świątynię chrześcijańską . św. Dujana. Za paradoks można uznać fakt, iż święty ten był jednym z pierwszych chrześcijan, który zginął śmiercią męczeńską z rozkazu Dioklecjana. Świątynia jest bardzo charakterystyczna zabytkiem ze względu na swój ośmiokątny kształt.

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

Katedra św. Dujama z charakterystycznym ośmiokątnym kształtem

Dzwonnica

Jest to najbardziej charakterystyczny element katedry św. Dujama, a jednocześnie jeden z pierwszych obiektów, który przyciąga wzrok podczas podziwiania panoramy Splitu.

Ta wyjątkowo wysoka budowla (61 m) powstała między XIII a XVII wiekiem. Pomimo tak długiego okresu budowy nie była udaną konstrukcją. Już w XVIII stuleciu zaczęła się przechylać, co spowodowało konieczność rozbiórki. Ponownie postawiono ją w 1908 roku i od tego czasu cieszy mieszkańców i przyjezdnych swoim widokiem.

Największą atrakcją tej wolno stojącej dzwonnicy jest możliwość wejścia na samą górę i podziwiania okolicy z lotu ptaka. Docenia się to szczególnie w momencie spoglądania na Pałac cesarza Dioklecjana.

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

dzwonnica

Świątynia Jupitera

Początkowo była świątynią wzniesioną ku czci Jowisza, jednak w VII stuleciu przemianowano ją na chrześcijańskie baptysterium. Wnętrze budowli jest zupełnie odmienne od bogato zdobionej powłoki zewnętrznej. Tutaj warto zobaczyć kasetonowe sklepienie oraz chrzcielnicę zbudowana na planie krzyża. Jest ona ozdobiona płytą z wizerunkiem Chrystusa oraz XI - wieczną płaskorzeźbą upamiętniającą króla Zvonimira na tronie. Warto też przyjrzeć się starym sarkofagom, w których znajdują się szczątki arcybiskupów. Ponadto na uwagę zasługuje podziemna krypta, w której dawniej odprawiano nabożeństwa, a której wejścia strzeże obecnie bezgłowy sfinks.

Chorwacja Split Pałac Dioklecjana

Egipski sfinks z czarnego marmuru (3500lat) - niestety bez głowy