Efekt Venturiego

fizyka nurkowania


Efektu Venturiego można wyjaśnić w oparciu o prawo Bernoulliego i równanie ciągłości przepływu. Prawo Bernoulliego mówi, że dla gazu doskonałego suma ciśnień statycznego i dynamicznego jest wartością stała.

Jeżeli w pewnym miejscu kanału, w którym z prędkością v przemieszcza się płyn (gaz lub ciecz), znajduje się przewężenie (zwężka) o znacznie mniejszym przekroju, to nastąpi zwiększenie prędkości przepływu i spadek ciśnienia. Na podstawie różnicy ciśnień możemy obliczyć wielkość przepływu - jest to najbardziej powszechne zastosowanie zwężki Venturiego.

Inne zastosowanie zwężki to możliwość wytworzenie podciśnienia dzięki zmienieniu prędkości strugi wypływającego gazu. I właśnie ten efekt stosuj e się w drugich stopniach automatów oddechowych - efekt wspomagania.