Prawo Henry'ego

fizyka nurkowania


Stężenie rozpuszczonego gazu C  znajdującego się w równowadze z fazą gazową jest wprost proporcjonalne do ciśnienia P wywieranego przez ten gaz. Oznacza to, że jeżeli wzrasta ciśnienie gazu na styku z cieczą, to wzrasta ilość rozpuszczonego gazu w cieczy.

lub prościej

Rozpuszczalność gazu C w cieczy rośnie proporcjonalnie do ciśnienia gazu będącego w kontakcie z cieczą (i oczywiście od współczynnika "k", charakterystycznego dla danego gazu).

gdzie:

Zmiany ciśnienia powodują określone konsekwencje. Nasycanie zwiększa się, kiedy ciśnienie rośnie, kiedy spada nadmiar gazu musi się wydzielić. Gaz znajdujący się w stanie przesycenia, wydziela się z cieczy pod postacią pęcherzyków gazowych, które są odpowiedzialne za powstawanie choroby dekompresyjnej.

Nasycanie nazywamy saturacją, odsycanie desaturacją. Oba procesy są niezmiernie ważne z punktu widzenia teorii dekompresji. Więcej na ten temat będzie w dziale teoria dekompresji.