Równanie gazu doskonałego

fizyka nurkowania


Ta część zawiera kilka wzorów ale nie jest zbyt trudna.

Na początek bardzo ważne dwie uwaga:

równanie gazu doskonałego

Iloczyn ciśnienia gazu i jego objętości przez temperaturę gazu posiada wartość stałą.

gdzie:
P - ciśnienie gazu absolutne [at]
V - objętość gazu [l]
T - temperatura absolutna [K]

Przekładając to na bardziej ludzki język - zmiana jednego parametru powoduje również zmianę co najmniej drugiego, tak aby wartość całego wyrażenia nie uległa zmianie.

Wszystkie wartości w równaniu są wartościami absolutnymi i należy bezwzględnie o tym pamiętać.

W praktyce powyższy wzór przekształcamy do postaci przedstawionej poniżej. Parametry z indeksem (1) oznaczają parametry gazy przed zmianą stanu układu, a z indeksem (2) po zmianie.

Rozwiązanie równania w którym po jednej stronie występują trzy niewiadome jest trudne, w praktyce nurkowej wszystkie zmiany dają się sprowadzić do postaci kiedy zmieniają się tylko dwa parametry a jeden jest stały.

Można wyróżnić trzy uproszczone przypadki: