Tlenek węgla (CO) w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Tlenek węgla - bardzo niebezpieczny gaz. Wypiera tlen z powiązań z hemoglobiną co powoduje ciężkie niedotlenienie tkanek. Powoduje utratę przytomności i śmierć. Bezbarwny, bezwonny, masa cząsteczkowa 28,01. Gęstość (15C, 1000hPa) 1,169g/dm3 a więc lżejszy od powietrza. Łatwo palny, tworzy mieszanki wybuchowe z powietrzem. Do organizmu dostaje się przez drogi oddechowe.

Oddziaływanie na organizm człowieka w warunkach normobarii:

Ogólnie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla może dość do zapuści i zgonu, nieodwracalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności mięśnia sercowego.