Nitrox czy nitroks, a może Enriched Air?

mieszanki oddechowe


Nitrox (nitroks) - mieszanka tlenowo-azotowa zawierająca więcej niż 21% tlenu. Zmniejszenie ilości azotu w mieszaninie poprawia jej właściwości dla nurkowań do 40m. Jako czynnik oddechowy jest bezpieczniejszy od powietrza pod warunkiem zachowanie określonych zasad. Chodzi tu głównie o głębokość nurkowania i czas ekspozycji. W przypadku nitroksu o zawartości 40% tlenu można stosować sprzęt (butla, automat oddechowy) używany do nurkowania na powietrzu, kiedy zawartość tlenu w mieszaninie przekroczy 40% należy stosować sprzęt czysty i kompatybilny tlenowo (w przeciwnym wypadku może dojść do eksplozji).

Zwiększenie głębokości poniżej 40m nie jest możliwe ze względu na toksyczne działanie tlenu przy zwiększonym ciśnieniu parcjalnym powyżej 1,6at lub 1,4at zależnie od organizacji nurkowej. Przedstawiam poniżej kilka mieszanek nitroksowych wraz z granicznymi głębokościami przy danym maksymalnym ciśnieniu parcjalnym. Obecnie praktycznie żadna organizacja nurkowa nie dopuszcza nurkowania przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym od 1,4at. Na przystanku dekompresyjnym ciśnienie parcjalne tlenu może wynosić 1,6at. Temat wpływu tlenu jest bardzo szeroko omówiony na stronie toksyczne oddziaływanie tlenu, gdzie odsyłam wszystkich zainteresowanym tematem.

Rodzaj nitroksu Limit gł. dla pO2=1,6at Limit gł. dla pO2=1,4at
Powietrze 66m 57m
EANx 28 47m 40m
EANx 32 40m 34m
EANx 36 34m 29m
EANx 40 30m 25m

Najbardziej rozpowszechniony jest nitrox z 32% i 36% tlenu. Z dużym powodzeniem jest wykorzystywany jako gaz do dekompresji przy nurkowaniach głębokich. Można nurkować na nitroksie przy użyciu powietrznych tabel dekompresyjnych, zwiększa to margines bezpieczeństwa.

Nitrox (nitroks) jest często używany do dekompresji w nurkowaniach technicznych, stosowanie mieszanki o dużej zawartości tlenu (mało azotu) powoduje zmniejszenie w sposób znaczący czasu dekompresji. Stosowana mieszanka gazu może posiadać w swoim składzie od 50-100% tlenu. Jest tzw. "gorący nitrox" (uwaga: wymagany sprzęt czysty tlenowo).

Więcej informacji znajdziesz na stronie nurkowanie na nitroksie.