Autoratownictwo

nurkowanie jaskiniowe


Materiały pochodzą ze strony http://gnj.org.pl/szkolenie/autoratownictwo.php

Autoratownictwo

Przedstawiam dwie najczęstsze sytuacje wymagające zastosowania specjalnych procedur ratowniczych w trakcie nurkowania w jaskiniach.

 1. Odnajdowanie poręczówki,
 2. Wycinanie się z poręczówki z zachowaniem jej ciągłości.

Wycinanie się z poręczówki z zachowaniem jej ciągłości

Zaplątanie się w luźną poręczówkę jest sytuacją niebezpieczną. Zawsze należy w miarę możliwości próbować wyplątać się z poręczówki. Chwila na ocenę sytuacji jest tutaj pomocna. Jeśli wyplątanie nie jest możliwe, należy wyciąć się z poręczówki, ale w taki sposób, aby nie nastąpiła utrata ciągłości oporęczowania jaskini ani zmiana naciągnięcia poręczówki. Niedopełnienie tych założeń może oznaczać konieczność ponownego oporęczowywania, lub nawet może oznaczać utratę orientacji przez nurków znajdujących się w dalszych partiach jaskini i w efekcie zagrożenie ich życia. Jest to trudne ćwiczenie, ale można je ćwiczyć na powierzchni, aż do pełnego opanowania, Należy pamiętać, aby wykonywać ćwiczenia w rękawicach w jakich nurkujemy, oraz przećwiczyć umiejętność wycinania się z poręczówki przy zerowej widoczności.

Jak wyciąć się z poręczówki bez przerwania jej ciągłości? Po stwierdzeniu, że musimy nieodwołalnie wycinać się należy :

 1. Sprawdzić zapas gazów w butlach (jeżeli wcześniej tego nie wykonaliśmy).
 2. Ustalić na kompasie azymut wyjścia - tylko ustalić azymut, nie kręcić się w prawo, ani w lewo, bo tylko się mocniej zaplatamy).
 3. Założyć pierwszą gumkę przed sobą i zaciągnąć od siebie (punkt 1)
 4. Założyć druga gumkę i zaciągnąć do siebie (punkt 2)
 5. Przełożyć linkę z kołowrotka przez gumki zaczynając od tej bliżej nurka (punkt 3)
 6. Zawiązać linkę na drugiej gumce przy pomocy supła - należy zostawić taką długość linki aby było możliwe związanie jej z poręczówką (punkt 4)

 7. Przeciąć linkę miedzy gumkami (punkt 5).
 8. Zawiązać dwie linki, tę z kołowrotka i końcówkę pozostałą po przecięciu, za drugą gumką (punkt 6).

 9. Znaleźć poręczówkę za zaplataniem, luzując/naciągając linkę z kołowrotka (punkt 7)
 10. Połączyć węzłem płaskim linkę z kołowrotka i odnalezioną poręczówkę, zwracając uwagę na odpowiednie naciągnięcie linek (punkt 8)

 11. Chwycić przy węźle w jedną rękę linkę od kołowrotka i linkę idącą do zaplątania i przeciąć (punkt 9)
 12. Odciąć linkę przed zaplątaniem (punkt 10) - pamiętaj, aby nie zgubić poręczówki (szczególnie ważne przy zerowej widoczności.
 13. Określić kierunek wyjścia za pomocą kompasu.
 14. Skierować się w stronę wyjścia z jaskini.