Obiekt W cz 2

nurkowanie jaskiniowe


Względy bezpieczeństwa spowodowały, że nie została podana lokalizacja oraz prawdziwa nazwa obiektu.

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

nurkowanie jaskiniowe

fot. Andrzej Martin Kasiński

Obiekt W to kawerna kuta w skale wapiennej, położona na przedpolu fortu właściwego. Składa się z jednego, głównego korytarza o długości ok. 100m i czterech komór z krótszymi korytarzami wyjściowymi.