Nurkowanie w jeziorach i zbiornikach wody słodkiej

Hydrologia i locja


Większość nurkowań na Świecie odbywa się w morzach i oceanach, polską specyfika jest nurkowanie w jeziorach i kamieniołomach. Większość osób zaczyna, oraz kontynuuje swoje szkolenie w tego typu wodach. Można zdać pytanie - Czy nurkowanie w jeziorze jest bezpieczniejsze od nurkowania w morzu? Odpowiedź może być różna zależnie od tego o jakim morzu mówimy, przeciętnie jednak nurkowanie w jeziorze naszej strefy klimatycznej jest trudniejsze, głównie z dwóch powodów, słabej widoczności sięgającej maksymalnie kilku metrów oraz termokliny występującej już od głębokości około 8m.

Jeziora możemy podzielić ze względu na żyzność na:

jeziora oligotroficzne

jeziora oligotroficzne

jeziora eutroficzne

jeziora eutroficzne


Rybacki podział jezior

Rybacy natomiast, dzielą jeziora w zależności od rodzaju gatunków ryb w nich występujących, rozróżniamy jeziora :


W jeziorze możemy wyróżnić kilka stref:


Zapoznamy się z następującymi pojęciami

W zbiornikach słodkowodnych możemy natrafić na różnego rodzaju przedstawicieli świata zwierząt jak i roślin.