Model Bulmanna ZH-L12 oraz ZH-L16

Teoria dekompresji


Matematyczny model bazujący na 12 (rok 1983) tkankach oraz na 16 tkankach (rok 1990), które posiadają czas połowicznego wysycenia od 2,65 minut do 635 minut w pierwszym przypadku oraz 4 do 635 minut w przypadku drugim.

model Buhlmanna ZH-L12

model Buhlmanna ZH-L16

model Buhlmanna ZH-L16